nieuws archief

overzicht

Achttien presentatie-instellingen beeldende kunst ontvangen bijdrage

Door Mondriaan Fonds en OCW ondersteunde presentatie-instellingen 2019 Door Mondriaan Fonds en OCW ondersteunde presentatie-instellingen 2019

Tijdens de jaarlijkse aanvraagronde is voor ruim 3,2 miljoen euro toegekend aan de programma’s van achttien presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst. Deze instellingen, van Aruba tot Groningen, krijgen de bijdrage voor hun inspirerende programma’s van één tot maximaal drie jaar. De bijdragen variëren van 30.000 tot 170.000 euro op jaarbasis.

De presentatie-instellingen die nu een bijdrage krijgen zijn: De Appel (Amsterdam), A Tale of a Tub (Rotterdam), Ateliers’89 (Oranjestad, Aruba), DSPS/De Player (Rotterdam en verschillende locaties), Instituto Buena Bista (Willemstad, Curaçao), If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (Amsterdam en verschillende (inter)nationale locaties), Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Nest (Den Haag), Nieuwe Vide (Haarlem), Noorderlicht (Groningen), Onomatopee (Eindhoven), Printroom (Rotterdam), Rib (Rotterdam), Showroom MAMA (Rotterdam), Sign (Groningen), Stroom (Den Haag), Vleeshal (Middelburg), en WORM (Rotterdam).

Dit najaar vroegen 33 presentatie-instellingen voor in totaal 7,6 miljoen euro aan. De commissie van het Mondriaan Fonds heeft scherp moeten adviseren op basis van de kwaliteit van de plannen die afgewogen werden in de Nederlandse context. De programma’s die op de meest aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en de Nederlandse Cariben werden gehonoreerd.

De adviseurs waren enthousiast over de kwaliteit van de aanvragen. Opvallend is de energie en de betrokkenheid waarmee presentatie-instellingen in Nederland hun activiteiten uitvoeren. De beste aanvragen in deze ronde kenden een duidelijk eigen positie. Wel bestaat het risico dat de presentatie-instellingen daardoor te druk zijn met hun eigen programma’s en zo te veel naast elkaar opereren. De instellingen zouden gebaat zijn bij meer mogelijkheden voor (inter)nationale samenwerking en kennisdeling.

In 2019 lopen ook nog bijdrages door die vorig jaar waren toegekend. In 2017 vroegen 29 presentatie-instellingen in totaal ruim 4,7 miljoen aan. Veertien kregen een bijdrage waarvan tien ook voor 2019: Club Solo (Breda), Extrapool (Nijmegen), Fundament (Tilburg), Hotel Maria Kapel (Hoorn), Kunstvereniging Diepenheim (Diepenheim), Kunstfort bij Vijfhuizen (Vijfhuizen), Paradox (nomadisch), Project Space 1646 (Den Haag), Tetem (Enschede) en W139 (Amsterdam).

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan de programma’s van presentatie-instellingen voor beeldende kunst omdat ze cruciaal zijn voor talentontwikkeling, voor diversiteit en voor regionale spreiding van beeldende kunst. Ze vormen een onmisbare schakel in het beeldende kunstveld. Zowel publiek en kunstenaars als grotere instellingen, galeries en musea zijn omwille van doorstroming van interessante kunstenaars en concepten gebaat bij kwalitatief hoogstaande programma’s.

Het Mondriaan Fonds streeft naar ondersteuning van een landelijk gespreid aantal presentatie-instellingen die zich programmatisch inhoudelijk van elkaar onderscheiden. De zes instellingen die zijn opgenomen in de Basisinfrastructuur en daarmee rechtstreeks worden gefinancierd door het Rijk konden niet aanvragen. De bijdrage van het Mondriaan Fonds bedraagt maximaal veertig procent van de totale kosten en is daarmee van cruciaal belang voor de omvang, de kwaliteit en de diepgang van de programmeringen. Zonder bijdrage van het fonds is het voor presentatie-instellingen dikwijls onmogelijk om nieuwe producties te realiseren, internationale netwerken te onderhouden of opdrachten te geven.

Door Mondriaan Fonds en OCW ondersteunde presentatie-instellingen 2019