nieuws archief

overzicht

Eerste vier grootschalige archeologische programma’s gehonoreerd

Allard Pierson Museum, ArcheoHotspot. Foto: Monique Kooijmans Allard Pierson Museum, ArcheoHotspot. Foto: Monique Kooijmans

Onlangs zijn de eerste vier programma’s gehonoreerd van instellingen die grootschalige publieksactiviteiten ontwikkelen op het gebied van archeologie. Eind augustus ontving het Mondriaan Fonds van minister Van Engelshoven (OCW) een bedrag van 2,75 miljoen euro voor de restauratie en het zichtbaar maken van archeologische projecten in de periode 2018-2021. In minder dan een maand tijd ontving het Mondriaan Fonds binnen de aanvraagronde voor meerjarenprogramma’s zeven aanvragen uit de archeologische sector. Dit laat zien dat het extra archeologiebudget zeer welkom is en dat hiermee veel archeologische schatten op een eigentijdse manier toegankelijk kunnen worden gemaakt.

De volgende archeologische programma’s ontvingen een bijdrage:

Museum Dorestad met een herinrichting
Museum Dorestad toont de geschiedenis van Dorestad aan de hand van voorwerpen die in Wijk bij Duurstede zijn opgegraven. Het museum verhuist naar een nieuw pand en vraagt aan voor de herinrichting van de expositieruimtes. Inwoners en middelbare scholieren worden op een bijzondere manier betrokken door hen een tentoonstelling in te laten richten over een geschiedenisonderwerp. De plannen getuigen van een zelfbewuste organisatie die weet wat zij wil, daarbij lokale partijen betrekt, draagvlak creëert bij de bewoners van Wijk bij Duurstede en de organisatie en bedrijfsvoering aan de nieuwe plannen aanpast.

Het Thermenmuseum met een haalbaarheidsonderzoek
Het Thermenmuseum vertelt het verhaal van Romeins Heerlen en Romeins Zuid-Limburg. Het museum wil met een haalbaarheidsonderzoek scenario’s voor de toekomstige positionering van het museum onderzoeken en uitwerken. Het museum zoekt daarbij naar het vergroten van het publieksbereik en het verbeteren van de beleefbaarheid van het bijzondere Romeinse verleden van de stad Heerlen en haar regio, het Romeinse villalandschap van Zuid-Limburg.

Museumpark Archeon met de restauratie van de Zwammerdamschepen
Museumpark Archeon is een openluchtmuseum in Alphen aan den Rijn dat Nederland tijdens de prehistorie, Romeinse tijd en de middeleeuwen laat zien. Het programma bestaat uit de restauratie van de Zwammerdamschepen die deel uitmaken van de Rijks Maritieme Erfgoed Collectie met de ambitie dat deze in het toekomstige Nationaal Romeins Scheepvaart Museum gepresenteerd zullen worden. Het Archeon wordt gezien als de juiste plek om de schepen te tonen omdat ze in deze omgeving zijn gevonden. Verschillende partijen werken samen om de schepen terug te brengen naar de plek van ontdekking, de iconische schepen te restaureren en dit erfgoed te tonen aan een zo groot en gevarieerd mogelijk publiek. Bij het restauratieproces worden maatschappelijke groeperingen betrokken en het project biedt jongeren en anderen werkervaringsplekken.

ArcheoHotspots met een doorontwikkeling ter versterking van de landelijke spreiding
ArcheoHotspots maakt archeologie voor iedereen tastbaar en toegankelijk. In 2014 ging de eerste Hotspot van start in het Allard Pierson Museum. Inmiddels zijn op verschillende plekken in het land ArcheoHotspots van start gegaan. De derde fase betreft een doorontwikkeling van en reflectie op het nieuwe model van engagement, verdieping en blijvende afstemming met Nationale Archeologiedagen (NAD) en andere organisaties. Hierin wil het de landelijke spreiding versterken (Zeeland en Noord-Nederland), de verbinding versterken met de opleiding (Saxion) en andere spelers, zoals metaaldetector communities (via PAN en DDA).

Naast deze vier archeologische programma’s zijn binnen de aanvraagronde van de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen nog veertien andere programma’s gehonoreerd. Zie hier alle toekenningen.

Instellingen die een uitzonderlijk archeologisch project willen realiseren kunnen naast een meerjarenprogramma ook een Projectinvestering Instellingen aanvragen. Deze bijdrage kan op elk moment worden aangevraagd.

Lees hier het bericht over de extra middelen voor grootschalige archeologische projecten.