nieuws

overzicht

Verhoging vaste bijdrage Projectinvestering Kunstenaar

De vaste bijdrage van de Projectinvestering Kunstenaar wordt verhoogd van 1.700 naar 2.200 euro per maand. Deze verhoging geldt voor aanvragen die na 1 januari 2019 worden ingediend. Deze  bijdrage is bestemd voor een werkperiode variërend van een tot maximaal zes maanden en kan worden gebruikt voor productiekosten, reis- en verblijfskosten en tijdsinvestering. Omdat het een vast bedrag betreft, hoeft bij deze aanvragen geen begroting te worden ingediend.

In plaats van de vaste bijdrage kan bij de Projectinvestering Kunstenaar ook een flexibele bijdrage worden aangevraagd. De hoogte wordt dan per aanvraag vastgesteld aan de hand van het plan, de duur van het project (maximaal twaalf maanden) en een specifieke begroting.

Naast de verhoging van de vaste bijdrage blijven de voorwaarden van de Projectinvestering Kunstenaar ongewijzigd. Lees hier meer over deze bijdragemogelijkheid.