nieuws archief

overzicht

Aanvraagronde deelname KunstKoop 2019-2020 voor galeries

Galeries kunnen wederom een aanvraag indienen om deel te nemen aan de KunstKoopregeling. Galeries die zijn toegelaten tot de KunstKoop kunnen bij de verkoop van werken hun klanten de mogelijkheid bieden gebruik te maken van de KunstKooplening. Particuliere kunstkopers kunnen dan een renteloze lening afsluiten en de aankoop gespreid betalen. Met de KunstKoop wil het Mondriaan Fonds de particuliere markt versterken en de verkoop van kwalitatief goede hedendaagse beeldende kunst en vormgeving stimuleren.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot maandag 18 februari 2019, 17:00 uur. Toelating geldt voor twee kalenderjaren, voor de periode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2020.

Lees hier meer over de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure.