nieuws archief

overzicht

DEN-event: conferentie over cultuur en digitalisering

Maandag 4 en dinsdag 5 maart vindt in De Doelen in Rotterdam het DEN-event plaats, de conferentie over cultuur en digitalisering. Op de eerste dag staat digitalisering in de kunstensector centraal: wat hebben digitale technieken te bieden zowel voor instellingen als voor kunstenaars zelf? En hoe benut je het bij het behoud van je artistieke erfenis? Op de tweede dag verbindt Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) de inzet van digitalisering met erfgoed en maatschappelijke thema’s. Aan het woord komen (internationale) sprekers; zowel kunstenaars als medewerkers van kunst- en erfgoedinstellingen, beleidsmakers en digitale pioniers. Het volledige programma is hier te vinden.

Op het DEN congres wordt bekend gemaakt dat het Mondriaan Fonds, het Fonds voor de Creatieve Industrie en het Fonds voor Cultuurparticipatie de komende twee jaar projecten kunnen steunen waarbij het toegankelijk maken en actief gebruik van digitaal erfgoed centraal staat. Het ministerie van OCW heeft in het kader van de beleidsbrief Cultuur in een Open Samenleving daarvoor budget beschikbaar gesteld.  De uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed staan centraal. Binnenkort wordt bekend gemaakt wanneer aanvragen kunnen worden ingediend.