nieuws archief

overzicht

De Oogst van 2018

Jaarverslag 2018 Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 is verschenen! In woord en beeld laten we zien hoe het Mondriaan Fonds heeft bijgedragen aan de productie en presentatie van beeldende kunst en erfgoed. En welke activiteiten het fonds het afgelopen jaar zelf heeft gerealiseerd.

2018 was in vele opzichten een positief jaar. Het Kabinet deed een extra investering in de cultuursector. Dit betekende dat het Mondriaan Fonds meer mogelijkheden kreeg voor de doorgroei van talent en het stimuleren van de diversiteit van makers en publiek, zowel voor beeldende kunst als cultureel erfgoed. Ook kon er geïnvesteerd worden in de internationalisering van beeldende kunst, waaronder de introductie van een nieuwe bijdrage voor kunstboekenbeurzen en meer ruimte voor makers om zich in binnen- of buitenland verder te ontwikkelen.

Voortkomend uit de brief Erfgoed Telt, waarin de minister van OCW haar plannen schetste voor het cultureel erfgoed, ontving het fonds aanvullende middelen voor de restauratie en het zichtbaar maken van archeologische projecten. En er werd een nieuwe bijdrage voor de restauratie en de verduurzaming van mobiel erfgoed in het leven geroepen.

De opbrengst komt uitgebreid aan bod in zeven platforms, van Talentontwikkeling en Vitale collectie Nederland tot Internationale presentaties. Aangezien de belangrijkste resultaten bestaan uit de projecten en activiteiten van de aanvragers komen de ontvangers van deze bijdragen ruim aan het woord in interviews.

Lees hier de digitale versie van het jaarverslag 2018.