nieuws archief

overzicht

Open Oproep Oriëntatiereis 2019 naar de Verenigde Arabische Emiraten en Pakistan

Het Mondriaan Fonds organiseert jaarlijks een oriëntatiereis voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars uit de beeldende kunst naar buitenlandse regio’s die interessante ontdekkingskansen bieden. Van 20 oktober tot en met 2 november 2019 is het reisdoel de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai, Abu Dahbi en Sharjah) en Pakistan (Karachi en Lahore). Het programma bestaat uit bezoeken aan musea, presentatie-instellingen, galeries, artist-in-residence plekken, kunstenaars, verzamelaars en lokale sleutelfiguren in de verschillende steden. Belangstellenden kunnen zich tot en met vrijdag 24 mei 2019 aanmelden.

De reis wordt in samenwerking met Frame Contemporary Art Finland, de Danish Arts Agency en de Zwitserse Pro Helvetia georganiseerd, alsook in nauw contact met de Nederlandse ambassade in Pakistan. In totaal zullen ongeveer achttien personen deelnemen aan de reis, waaronder zes deelnemers uit Nederland die door het Mondriaan Fonds worden geselecteerd: twee kunstenaars en vier bemiddelaars. Het fonds is hoofdfinancier van de reis voor de Nederlandse deelnemers. Inbegrepen zijn de reis- en verblijfskosten (hotel en ontbijt) en enkele gezamenlijke lunches en diners. Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage van 750 euro gevraagd.

Het primaire doel van de reizen is een overzicht te verschaffen over de hedendaagse beeldende kunstsector in deze landen, de belangrijkste actoren te introduceren en de deelnemers kennis te laten maken met de mogelijkheden van uitwisseling, evenals de motieven en achtergronden van de verschillende partijen.

Tijdens de reis houden de deelnemers een blog bij, met beschrijvingen van de bezochte locaties. Dit blog is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke kennisbron. Statistieken laten zien dat het blog over de hele wereld gebruikt wordt als bron van informatie over beeldende kunst in de bezochte gebieden.

Verenigde Arabische Emiraten (Dubai, Abu Dhabi en Sharjah)
De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is een belangrijk verbindingsland voor de kunsten tussen het oosten en westen. Veel creatieve geesten gingen naar de VAE, verzamelaars en museumprofessionals volgden op zoek naar kunst uit de regio. De jaren 2000 markeerden een tijd van intense artistieke en culturele ontwikkeling in de VAE. Na de oprichting van vrije economische zones, opende Christie’s in Dubai een vestiging en organiseerde in 2006 de eerste veiling van moderne en hedendaagse kunst in het Midden-Oosten. Vanaf 2009 heeft de VAE een permanent paviljoen op de Biënnale van Venetië. In november 2018 is een van de meest ambitieuze projecten van de VAE tot nu toe, het Louvre Abu Dhabi, opengesteld voor het publiek. Beïnvloed door de visies van hun respectieve heersers en mecenassen, hebben de drie grootste emiraten van de VAE de kunsten op verschillende manieren omarmd. Dubai is getransformeerd tot een centrum voor commerciële kunst, Abu Dhabi heeft geïnvesteerd in internationale, grootschalige samenwerkingsverbanden en Sharjah heeft lokale makers verbonden met een internationale kunstscène.

De Sharjah Biënnale is al enige tijd een belangrijke ontmoetingsplek op de internationale cultuurkalender. Deze biënnale, opgericht in 1993, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de verbreding van de beeldende kunstscene in de VAE. De biënnale heeft een flexibele structuur die de presentatie van hedendaagse kunst en talrijke professionele kunstprogramma’s mogelijk maakt. Sinds 2003, toen het management van het evenement werd overgenomen door Sharjah Art Foundation onder leiding van directeur Hoor Al Qasimi, evolueerde de Sharjah Biennial van een tweejaarlijks cultureel evenement naar een prominente tentoonstelling van culturele en artistieke productie die hoog op nationale en internationale kunstforums wordt beoordeeld.

De VAE heeft veel te bieden: van musea, galeries en theaters tot toonaangevende regionale festivals en tentoonstellingsruimtes voor kunstenaars. Zoals The Louvre Abu Dhabi, Warehouse 421, Sharjah Biennal, Sharjah Museum of Islamic Civilization, Alserkal Avenue, Art Dubai, Dubai Design district, Maraya Art Centre, Sharjah Art Museum, Banat Collective, Bait 15, Jameel Arts Centre en vele galeries.

Pakistan (Lahore en Karachi)
Sinds de vorming van de onafhankelijke staat hebben vele kunstenaars zich in Pakistan kunnen ontwikkelen. De kunstenaars werken niet enkel in stijlen die populair zijn in de Verenigde Staten en Europa, maar experimenteerden ook met inheemse tradities. De Pakistaanse hedendaagse kunstscene evolueert verder dan de traditionele kunstvormen van miniaturisten en kalligrafen en biedt heden ten dage een veelheid aan gevestigde en opkomende kunstenaars wier werk veel internationale belangstelling heeft getrokken. Op internationale kunstbeurzen en kunstmanifestaties is steeds vaker werk te zien van Pakistaanse kunstenaars.

Aan het begin van de 21e eeuw begint de internationale kunstwereld Pakistaanse kunstenaars serieus te nemen. Wellicht heeft Pakistan door de catastrofe van 9/11 een belangrijke geo-politieke identiteit gekregen, niet alleen wat betreft de internationale agenda, maar ook de artistieke agenda. De mediahype of exposure naar Pakistan na 9/11, parallel met de verandering in het sociale en culturele beleid van het land, creëerde een vruchtbare voedingsbodem voor provocerende hedendaagse sociaal-politieke kunst. Veel kunstenaars uit Pakistan waaronder Imran Qureshi, Rashid Rana, Saira Wasim, Faiza Butt en Aisha Khalid hebben internationale bekendheid gekregen.

Karachi wordt op het eerste gezicht niet beschouwd als een van de meest mooie steden van Pakistan. Ver van de pittoreske groene weiden en de heldere blauwe luchten in de noordelijke gebieden van Pakistan, is Karachi een industrieel knooppunt en een commerciële megacity, overbevolkt met bijna 15 miljoen inwoners. Maar de afgelopen decennia heeft deze stad laten zien dat ze een broedplaats is voor hedendaagse kunst op nationale schaal. In 2017 introduceerde Karachi zijn eerste en grootste openbare tentoonstelling van hedendaagse kunst, de Karachi Biënnale, in de stad. Zonder steun van de staat namen particuliere sponsors en protagonisten van de kunst het op zich om lokale hedendaagse kunst te tonen. De tentoonstelling omvatte een reeks werken – van ‘calli-graffiti’ tot geluidsinstallaties – gecureerd door de hedendaagse kunstenaar en tweede generatie migrant Amin Gulgee.

Belangrijke plekken in Karachi zijn: National Museum of Pakistan, Jamil Naqsh Museum, State Bank Museum and Art Gallery, TDF Ghar The Dawood Foundation, VM Art Gallery, Sanat, Canvas Gallery, Art Chowk, Gandhara Art, Koel gallery, AAN  / Gandhara Art Space , PCCC – Pakistan Chowk Community Centre,  Indus Valley School Gallery, Karachi Biennale  enArtTVKarachi. In Lahore o.a.:Lahore Museum, Lahore Biennale, National College of the Arts, COMO – Contemporary/ Modern Museum of Art.

Wie kunnen zich aanmelden?
De oriëntatiereis staat open voor maximaal vier kunstbemiddelaars en twee beeldend kunstenaars. Belangstellenden die zich willen aanmelden moeten voldoen aan de volgende criteria:
·   een duidelijke motivatie om aan deze reis deel te nemen;
·   ter plaatse iets te bieden hebben in de zin van expertise, uitwisseling, samenwerking;
·   de opgedane kennis en de netwerken kunnen omzetten in concrete project(en);
·   (enige) internationale ervaring hebben;
·   wonen en werken in Nederland.
Voor bemiddelaars geldt tevens dat ze moeten beschikken over een podium; zoals tentoonstellingsruimte, publicatie, tijdschrift of een te schrijven artikel.

De deelnemers moeten rekening houden met een zeer intensief programma en met een inzet die verder reikt dan de reis zelf. Tijdens en na afloop van de reis wordt van de deelnemers verwacht dat zij presentaties geven over hun werkzaamheden, deelnemen aan discussies en de verworven kennis voor het vakgebied toegankelijk maken, bijvoorbeeld door het maken van een verslag.

Voor vragen over de reis en de inschrijving kunt u terecht bij Haco de Ridder, 020 523 15 23 of h.deridder@mondriaanfonds.nl.

Aanvraagprocedure
Belangstellenden kunnen zich tot en met vrijdag 24 mei 2019 aanmelden via het online aanvraagformulier van het Mondriaan Fonds. De aanvragen worden beoordeeld door een speciaal voor de oriëntatiereis samengestelde adviescommissie. Bij de selectie speelt de motivatie van de aanvrager een belangrijke rol. Ook wordt wegens het beoogde effect van de oriëntatiereis gekeken naar de samenstelling van de groep. De commissie formuleert vervolgens een advies aan het Mondriaan Fonds voor de definitieve deelnemerslijst. De geselecteerden ontvangen begin juni bericht over hun deelname. Klik hier voor de algemene voorwaarden en de FAQ over online aanvragen.