nieuws archief

overzicht

Aanvraagronde binnenlandateliers voor kunstenaars en bemiddelaars

Het Mondriaan Fonds programmeert één vast gastatelier in Nederland: het Pompgemaal Den Helder. Daarnaast worden via jaarlijkse rondes een steeds wisselend aanbod van ateliers aangeboden. Kunstenaars en bemiddelaars kunnen een aanvraag indienen voor de Tijdelijke Binnenlandateliers en het vaste Binnenlandatelier voor 17 juli.

Binnenlandatelier
Pompgemaal Den Helder (voor kunstenaars en bemiddelaars)

Tijdelijke Binnenlandateliers
Bij vijf binnenlandse gastateliers biedt het Mondriaan Fonds werkperiodes van twee tot zes maanden aan in de periode 2020-2021. De meeste ateliers worden voor het eerst door het Mondriaan Fonds aangeboden, behalve het gastatelier Beeldenstorm/Daglicht en GlasLab vanwege de grote belangstelling vorig jaar.

Beeldenstorm/Daglicht en GlasLab, Eindhoven/Den Bosch (voor beeldend kunstenaars)
Billytown, Den Haag (voor startende beeldend kunstenaars)
AGA LAB i.s.m. STEIM, Amsterdam (voor beeldend kunstenaars)
Residency OosterhouwLeens (voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars)
Re-creatie, Reinaerde, Woudenberg (voor beeldend kunstenaars en ontwerpers) (in samenwerking met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)

Met de (Tijdelijke) Binnenlandateliers wil het Mondriaan Fonds kunstenaars en bemiddelaars de mogelijkheid bieden in een stimulerende omgeving in Nederland bijzonder werk te maken en te komen tot een uitwisseling van ideeën en inspiratiebronnen. Het wil bovendien een bijdrage leveren aan een grotere binnenlandse mobiliteit en zichtbaarheid van kunstenaars. Dit mede vanuit de overweging dat niet alleen verre oorden kunstenaars inspireren of de mogelijkheid bieden hun werk te ontwikkelen of te verdiepen: ook het verblijf in eigen land kan veel opleveren, zowel voor de kunstenaar als voor de plek/regio. Bij de selectie voor 2020-2021 is gelet op de artistieke mogelijkheden die geboden worden, de belangstelling van kunstenaars voor bepaalde locaties, regionale spreiding en de connectie die wordt gemaakt met beeldende kunst en erfgoedinstellingen om de resultaten van de werkperiode voor een breed publiek zichtbaar te maken.

Lees meer over de gastateliers.