nieuws archief

overzicht

Cultuurfondsen stimuleren zichtbaarheid en nieuw gebruik digitaal erfgoed

Het kabinet stelt in 2019 en 2020 extra middelen ter beschikking om de zichtbaarheid en het hergebruik van digitaal erfgoed te stimuleren. Het Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie hebben drie elkaar aanvullende regelingen ontwikkeld. Makers en culturele instellingen worden gestimuleerd om samen nieuwe gebruiksvormen te ontwikkelen en de zichtbaarheid van digitaal erfgoed bij een breed publiek te vergroten.

Onze geschiedenis en cultuur is tot in detail vastgelegd in digitale of gedigitaliseerde collecties en archieven van diverse musea, bibliotheken en gespecialiseerde instellingen. Deze databases en archieven zijn een rijke bron voor nieuwe verhalen, maar blijven te vaak onbedoeld verborgen voor een grote groep mensen.

Extra middelen
Inmiddels heeft Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) de basis gelegd voor duurzame digitale beschikbaarheid van erfgoed. De extra middelen die het kabinet in 2019 en 2020 vrijmaakt zijn specifiek bedoeld om de zichtbaarheid en het gebruik van digitale archieven en collecties te vergroten. De gezamenlijke doelstelling van de regelingen bij de drie fondsen is een breed publiek een nieuwe kijk te geven op de waarde van ons digitaal erfgoed. Zo ontstaan bijzondere ervaringen en inspirerende verhalen, die aansluiten op actuele ontwikkelingen.

Impuls door Cultuurfondsen
De fondsen geven elk vanuit de eigen invalshoek vorm aan een stimuleringsmaatregel. Hiermee kiezen we voor een brede impuls aan het gebruik en de zichtbaarheid van digitaal erfgoed. Het Fonds voor Cultuurparticipatie richt zich op het creatief gebruik van de collecties door jongeren, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie investeert in nieuwe verhalen die vanuit consortia met makers uit de creatieve industrie tot stand komen en het Mondriaan Fonds draagt bij aan het publieksvriendelijk maken van gedigitaliseerde erfgoedcollecties. De opbrengst van de regelingen delen de fondsen met het veld in afstemming met DEN (het kennisinstituut voor cultuur en digitalisering) en het NDE.

Lees hier meer over de Open Oproep Digitaal Erfgoed van het Mondriaan Fonds. Deze bijdrage kan tweemaal worden aangevraagd. De eerste deadline is op 7 oktober 2019.

Financiering
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft € 3,5 miljoen voor de periode 2019-2020 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn gelijk verdeeld over de drie fondsen.