nieuws archief

overzicht

Uitgangspunten nieuw cultuurstelsel 2021-2024

Met belangstelling heeft het Mondriaan Fonds de uitgangspuntenbrief gelezen van minister Van Engelshoven voor het cultuurbeleid 2021-2024. We zijn blij met aandacht voor verbreding en vernieuwing van de culturele sector en we zijn enthousiast over de uitgesproken wens dat kunstenaars een eerlijke beloning verdienen voor hun inspanningen. Dit sluit aan bij het huidig beleid van het Mondriaan Fonds. Ook de nadruk op het naleven van de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit onderstreept het fonds met overtuiging.

Het Mondriaan Fonds begrijpt en onderschrijft wel de zorgen die De Zaak Nu, Kunsten ’92 en BKNL uitspreken in hun reactie.

Ook de Museumvereniging ziet dat nieuwe investeringen soms beperkt worden of ongedaan worden gemaakt door andere budgetten die wegvallen.

De komende periode gaat het Mondriaan Fonds de uitgangspunten van de minister vertalen in het nieuwe beleidskader. Gesprekken met deskundigen, betrokkenen en geïnteresseerde partners dienen daarbij als inspiratiebron.