nieuws archief

overzicht

Drieëntwintig kunstinitiatieven ontvangen werkbijdrage

Werkbijdrage Kunstinitiatieven 2018-2019 Werkbijdrage Kunstinitiatieven 2018-2019

Het Mondriaan Fonds kent aan drieëntwintig kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven voor beeldende kunst verspreid over Nederland een werkbijdrage toe. Kunstinitiatieven konden een bijdrage van 10.000 euro aanvragen, flexibel te besteden aan activiteiten in 2019-2020.

Bij wijze van pilot werd in 2015 en 2016 via een open oproep een werkbijdrage beschikbaar gesteld voor kunstinitiatieven, rekening houdend met hun kracht en behoefte en aansluitend bij de doelstellingen en het instrumentarium van het Mondriaan Fonds. Op advies van de commissie en een evaluatie van de eerste uitkomsten besloot het Mondriaan Fonds deze bijdrage vanaf 2017 structureel in het instrumentarium te verankeren. De initiatieven die in 2019 een bijdrage krijgen zijn:

Suns and Stars, Jacuzzi, Expoplu, Beeldenstorm / Daglicht, Expositieruimte 38CC, VRIZA, TANKSTATION, Wallspace, BlockC, Page Not Found, How To Show Up?, Trixie, EXbunker/EXboot, Ja Ja Ja Nee Nee Nee, Kunsthalle Amsterdam, DAK, VierVaart, Stichting Vierkwart, Video Power, Het Wilde Weten, PuntWG, Rongwrong en WALTER books.

Dit jaar dienden ruim 60 kunstinitiatieven een aanvraag in; een heterogene groep aan organisaties, samenwerkingsverbanden en collectieven die zijn ontstaan vanuit een bevlogenheid en de motivatie kunst op een andere manier te presenteren. Over het algemeen zijn de initiatieven klein in termen van mankracht en organisatorische structuur maar beschikken ze over grote (internationale) netwerken.

De adviescommissie die de aanvragen beoordeelde, was enthousiast over het resultaat van de open oproep: “De commissie is onder de indruk over de bevlogenheid die uit de initiatieven spreekt. De commissie constateert dat er sprake is van een veelheid aan uiteenlopende initiatieven en meent dat er vanuit de regio plekken zijn die van belang zijn voor het lokale veld, maar ook een landelijke uitstraling hebben en een aanvulling zijn op het hedendaagse beeldende kunstenveld. Verschillende van de aanvragende initiatieven betreffen plekken die een werkplaats of broedplaatsfunctie hebben, maar er zijn ook initiatieven die als productiehuis voor publicaties fungeren. De commissie merkt verder op dat de werkplaats en het mediumspecifieke maakproces een belangrijke rol spelen in verschillende aanvragen, variërend van risoprint en grafiek, tot fotografie en video. Daarnaast is er oog voor het gevorderd kunstenaarschap en jong talent, bestaan er plekken die streven naar een samenwerking tussen kunstenaars in deze verschillende momenten in hun carrière en zijn er initiatieven die kunstenaars ondersteuning en mogelijkheden bieden na de academie. De commissie merkt tevens op dat de initiatieven buiten de Randstad er een relatief nationaal georiënteerd vizier op nahouden. Over het algeheel merkt zij op dat initiatieven in toenemende mate samenwerkingen aangaan en gebruik maken van elkaars expertise, productionele faciliteiten en netwerk.” Klik hier voor een uitgebreid verslag van de bevindingen van de adviescommissie.

De adviescommissie adviseerde drieëntwintig initiatieven een werkbijdrage toe te kennen. De gehonoreerde initiatieven kennen een risicovolle en experimentele praktijk. Ze onderscheiden zich door een onafhankelijke en wendbare houding en werkwijze, die dicht bij de kunst en kunstenaars en hun publiek staat.

Nederland kent een rijk aanbod aan kleine kunst- en kunstenaarsinitiatieven. Zij hebben een specifieke functie naast de grotere presentatie-instellingen. De kunstinitiatieven opereren veelal buiten het institutionele kader, maar maken desalniettemin een belangrijk deel uit van de professionele kunstwereld. Ze vormen met name voor kunstenaars een belangrijke schakel tussen de academie, het professionele veld en het publiek.

Het fonds streeft naar ondersteuning van een landelijk gespreid aantal presentatie-instellingen en kunstinitiatieven die zich programmatisch van elkaar onderscheiden. De bijdrage voor de kleinere kunstinitiatieven komt bovenop de bedragen die door het fonds worden toegekend voor meerjarenprogramma’s van presentatie-instellingen.

Werkbijdrage Kunstinitiatieven 2018-2019