nieuws archief

overzicht

Vooraankondiging: extra budget voor 75 jaar vrijheid

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt 15 miljoen euro ter beschikking voor de vernieuwing van oorlogsmusea, voor onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog (WOII) en voor het vergemakkelijken van de digitale toegang tot bronnen en archieven van WOII. Het Mondriaan Fonds zal het extra budget op basis van een subsidieregeling verdelen.

Het doel van de investering in de herinnering aan WOII is dat ook de komende jaren het verhaal op een indrukwekkende manier kan blijven worden verteld; op een wijze die aansluit bij de belevingswereld van de komende generaties en die verbonden is met de waarden democratie, rechtsstaat en vrijheid.

‘Nu het bijna 75 jaar geleden is dat de geallieerde bevrijders de eerste stappen op Nederlands grondgebied zetten, zien we ook dat steeds meer mensen die de oorlog hebben meegemaakt, ons ontvallen. Straks hebben we alleen nog de stille getuigen: de foto’s, de brieven en andere voorwerpen uit die tijd om ons te vertellen over toen. Het is belangrijk dat deze stille getuigen goed tentoongesteld worden en, ook digitaal, makkelijk vindbaar zijn. Zodat iedereen – leraren, scholieren, onderzoekers en andere geïnteresseerden ook de komende jaren kennis kunnen nemen van de tastbare herinneringen aan dat verleden,’ aldus Paul Blokhuis (staatssecretaris van VWS).

Het Mondriaan Fonds zal de middelen die beschikbaar worden gesteld op basis van een subsidieregeling verdelen. De subsidies zijn bedoeld voor musea, erfgoedinstellingen, grassroot initiatieven en onderzoeksinstellingen om plannen te ontwikkelen en in te dienen. Er worden verschillende open oproepen opgesteld, verdeeld over de drie thema’s:

(1) Digitalisering: voor plannen voor digitalisering, waarbij toegankelijkheid en vindbaarheid van de data voor een passend publiek van belang is, evenals compatibiliteit met het Netwerk Oorlogsbronnen.
(2) Onderzoek: voor plannen met betrekking tot maatschappelijk relevant onderzoek dat een bijdrage levert aan de versterking en verdieping van kennis over WO II.
(3) Vernieuwing en herinrichting: voor plannen voor het vernieuwen van de vaste presentatie van musea en erfgoedinstellingen met een publiekstoegankelijke WO II (deel)collectie: zoals bouwkundige uitbreiding, herinrichting van een vaste opstelling en het ontwikkelen van vernieuwende presentatievormen. Voor een bouwkundige uitbreiding of herinrichting kan ook een haalbaarheidsonderzoek worden aangevraagd. Voor bouwkundige uitbreidingen komen alleen SMH-leden in aanmerking, met uitzondering van de Herinneringscentra WOII.

Grassroot initiatieven die openbaar toegankelijke projecten realiseren gericht op de herinnering aan WOII, kunnen voor hun activiteiten een lump sum bijdrage aanvragen.

Per (sub)thema zullen verschillende percentages eigen bijdragen worden gehanteerd.

Er wordt op dit moment gewerkt aan de nieuwe open oproepen en die worden in het najaar van 2019 gepubliceerd. Er zijn twee aanvraagrondes met deadlines begin 2020 en voorjaar 2020. De aanvragen worden ter advisering voorgelegd aan een adviescommissie, die het bestuur adviseert over het toe- dan wel afwijzen van aanvragen. De behandeltermijn van het Mondriaan Fonds is drie maanden.

Een open informatiemiddag is voorzien in het najaar. Deze datum zal onder andere bekend worden gemaakt via de website van het Mondriaan Fonds.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Talitha van Ooyen.