nieuws archief

overzicht

Extra budget voor herdenking WO II – subsidie 75 jaar vrijheid opengesteld

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stelt vandaag een subsidieregeling open van 15 miljoen euro voor projecten rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Het geld is bedoeld voor projecten die de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden. Het Mondriaan Fonds verdeelt het bedrag via zes Open Oproepen. Organisaties, onderzoekers en grassroots kunnen voorstellen indienen voor een bijdrage.

Dit jaar en het komende jaar vieren we groots dat Nederland 75 jaar is bevrijd. “Ook daarna is het van groot belang dat we de verschrikkingen in het verleden blijven herdenken om er vandaag de dag van te leren”, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis. “Dat is het doel van deze investering: ook de komende jaren, nu de ooggetuigen wegvallen, de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog op indringende wijze blijven vertellen. Het is belangrijk dat we daarbij manieren vinden om ook jongere generaties te blijven aanspreken.”

Belangrijke thema’s van de regeling 75 jaar vrijheid zijn het moderniseren van oorlogsmusea, wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en het toegankelijker maken van digitale bronnen en archieven over deze tijd. Zo kunnen bijvoorbeeld aanvragen worden ingediend voor de verbouwing, uitbreiding of herinrichting van een museum of herinneringscentrum. Maar ook het aanspreken van toekomstige generaties heeft prioriteit. Projecten die bijvoorbeeld op nieuwe manieren de Tweede Wereldoorlog toegankelijk maken voor het publiek kunnen in aanmerking komen.

Vanaf 4 november kunnen instellingen, onderzoekers en grassroots daadwerkelijk een aanvraag indienen via de website van het Mondriaan Fonds. In april 2020 worden de eerste bijdragen toegekend. Daarna volgt een laatste aanvraagronde, met toekenningen in september 2020.

Zie hier voor meer informatie.