nieuws archief

overzicht

Aanvraagrondes nieuwe Open Oproepen van start

Het Mondriaan Fonds publiceert met regelmaat open oproepen. Deze tijdelijke regelingen zijn mogelijk dankzij extra gelden van het ministerie van OCW. Nieuw zijn de Open Oproepen Beladen Geschiedenis (voor projecten die het beladen verleden onderzoeken, presenteren en bediscussiëren) en de Beurs Erfgoedtalent (voor kunst- en erfgoedinstellingen om nieuwe professionals gedurende twee jaar een vaste plek te bieden). Daarnaast heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis 15 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Via zes open oproepen kan door instellingen, onderzoekers en grassroots worden aangevraagd.

Op dit moment kan worden aangevraagd voor de volgende oproepen:

Open Oproep Beladen Geschiedenis
Beladen Geschiedenis zet een licht op het verleden waar tegenstrijdige emoties schuilen, trots en pijn. En waar diverse perspectieven een sterkere rol in verdienen. Het gaat erom recht te doen aan eerder onderbelicht gebleven delen van onze geschiedenis: de kennis te verruimen voor een breed publiek en een meer inclusieve samenleving. De Open Oproep is bestemd voor in Nederland gevestigde publieke organisaties, zoals musea, podiumkunstinstellingen, kunstinitiatieven, monumentenorganisaties en archieven, historische plaatsen en gebieden, beeldend kunstenaars en de creatieve industrie.
In de periode 2019 en 2020 kan voor deze Open Oproep op elk moment worden aangevraagd.
Lees meer

Open Oproep Beurs Erfgoedtalent
Het Mondriaan Fonds wil de overdracht en ontwikkeling van kennis binnen erfgoedinstellingen stimuleren en stelt negen beurzen beschikbaar. Hiermee kunnen Nederlandse kunst- en erfgoedinstellingen nieuwe professionals gedurende twee jaar een vaste plek bieden.
Deadline: 6 januari 2020
Lees meer

75 jaar vrijheid
In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, zodat deze geschiedenis op indringende wijze kan worden verder verteld. Bij het Mondriaan Fonds kan een bijdrage worden aangevraagd via zes open oproepen. De bijdrage is voor instellingen, onderzoekers en grassroots uit het Koninkrijk der Nederlanden, dus inclusief de toenmalige koloniën.
Deadlines: 13 januari en 6 juli (o.v.) 2020
Lees meer

Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten (gesloten)
Samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft het Mondriaan Fonds een Open Oproep voor kunstenaars en ontwerpers die willen samenwerken met ambachtslieden en zo een eigentijds gebruik van ambachten stimuleren. Kunstenaars kunnen een projectvoorstel indienen waarin op gelijkwaardige manier wordt samengewerkt, met het oog op een duurzame toekomst van het ambacht.
Deadline eerste aanvraagronde: 18 november 2019
Lees meer

In december volgen nog meer Open Oproepen, waaronder die voor erfgoed- en vrijwilligersorganisaties die hun vrijwilligersbeleid willen professionaliseren.

Mocht u vragen hebben over de open oproepen of wilt u meer informatie over onze regelingen dan kunt u altijd langskomen tijdens ons maandelijkse inloopspreekuur op de eerste maandag van de maand, van 14 tot 16 uur. Of u kunt rechtstreeks contact opnemen met onze projectmedewerkers voor het maken van een afspraak.