nieuws archief

overzicht

Nederlandse inzending Biënnale van Venetië

Overzicht Nederlands paviljoen 2019. Foto: Simone Ferraro Overzicht Nederlands paviljoen 2019. Foto: Simone Ferraro

Eind november sloten de deuren van de 58e Biënnale van Venetië. The Measurement of Presence, de presentatie met werk van Remy Jungerman en Iris Kensmil, samengebracht door curator Benno Tempel, heeft 308.000 bezoekers getrokken. De tentoonstelling in het Nederlandse paviljoen en de aanwezigheid op dit internationale platform voor beeldende kunst heeft voor zowel Jungerman als Kensmil veel betekend. Niet alleen hebben zij hun werk onder de aandacht kunnen brengen van een groot internationaal publiek, ook agendeerden zij belangrijke thema’s binnen de context van de biënnale.

Iris Kensmil bracht het utopische gedachtengoed en de geschiedenis van zwarte vrouwen onder de aandacht, Remy Jungerman verbond in zijn werk verschillende bronnen en culturen met de kracht van de voorouders van Nederland in de breedste zin. In deze transnationale presentatie lieten de kunstenaars de wereld op zijn breedst zien, refererend aan de permanente stroom van mensen, perspectieven en objecten die nationale grenzen doorbreken en tot nieuwe identiteiten leiden. Of zoals minister van Engelshoven sprak tijdens de opening van het Nederlands paviljoen in mei 2019: “(…) verschuivende perspectieven en alternatieve verhalen, waarin Mondriaan, De Stijl en Russische avant-gardisten worden vermengd met Surinaamse en Afrikaanse invloeden.”

Deze onderwerpen kwamen ook aan bod via de gelijknamige publicatie met teksten van Jessica de Abreu, Nick Aikens, Jelle Bouwhuis, Paul Goodwin, Charl Landvreugd, Willem de Rooij, Greg Tate, Benno Tempel en Allison Young. De publicatie is nog te bestellen via Uitgeverij Kannibaal.
Het project werd afgesloten met een programma dat half november plaatsvond bij TrAIN Research Centre in Londen. “Hoewel de biënnale nu gesloten is, is daarmee geen einde gekomen aan dit project, maar zal het resultaat voelbaar blijven”, aldus Benno Tempel.

Spin-off Iris Kensmil en Remy Jungerman
Iris Kensmil heeft momenteel een solotentoonstelling in Museum Kranenburgh in Bergen (NH), waarbij in januari een publicatie zal verschijnen. Ook neemt zij deel aan tentoonstellingen bij Times Art Center in Berlijn en Haifa Museum of Art en volgend jaar bij Albertinum in Dresden.

Het werk van Remy Jungerman was recent te zien bij zijn nieuwe galerie Ron Mandos in Amsterdam en via Fridman Gallery New York op Expo Chicago (VS) en Untitled Art Fair, Miami. Bij Jap Sam Books verscheen de monografie ‘Where the River Runs’. In 2020 heeft hij zijn eerste grote solotentoonstelling in New York bij Fridman Gallery.

Biennale 2021
Het Mondriaan Fonds zal begin 2020 meer bekend maken over de opzet voor de Nederlandse inzending voor de volgende editie in 2021.