nieuws archief

overzicht

Nieuwe adviseurs beeldende kunst en cultureel erfgoed

Anouk Kruithof, Ahead, Façade 2017, CBK Zeeland. Foto: Anne Breel Anouk Kruithof, Ahead, Façade 2017, CBK Zeeland. Foto: Anne Breel

Het Mondriaan Fonds heeft 22 nieuwe adviseurs beeldende kunst en erfgoed benoemd, op basis van voordracht van de selectiecommissie. Dit zijn: Raul Balai, Marja Bloem, Denise Campbell, Koen Delaere, Carlijn Diesfeldt, Marianne Eekhout, Arminda Franken-Ruiz, Quinsy Gario, Yuki Kho, Anne Ruygt, Riemer Knoop, Jan Robert Leegte, Judith Leysner, Frits Loomeijer, Tirzo Martha, Radna Rumping, Bastiaan Steffens, Marco Streefkerk, Brenda Tempelaar, Aline Thomassen, Awoiska van der Molen en Agnes Winter. Zij versterken per 1 januari 2020 de poule van adviseurs die aanvragen beoordelen. De werving vond plaats via een open oproep.

Een selectiecommissie bestaande uit Norah Karrouche, Clayde Menso, Jean Bernard Koeman, Amal Alhaag en voorzitter Katja Weitering maakte een selectie uit 208 sollicitaties. Bij haar keuze heeft de selectiecommissie in de eerste plaats gelet op expertise. Daarnaast was er aandacht voor kandidaten met een cultureel diverse achtergrond én voor adviseurs uit de regio. De leden worden in principe benoemd voor een periode van twee jaar. Van veertien adviseurs zal de benoemingstermijn per 1 januari verstrijken.

De adviseurs van het Mondriaan Fonds maken onderdeel uit van een poule van deskundigen. Uit deze poule stelt het fonds adviescommissies samen naargelang de kennis die nodig is om aanvragen te kunnen beoordelen. Bij de samenstelling van commissies houden wij rekening met diversiteit. Om verschillende visies en perspectieven op kunst en erfgoed te waarborgen rouleren de commissies van samenstelling.

De volledige lijst met huidige adviseurs staat hier vermeld, inclusief biografieën.