nieuws archief

overzicht

Oproep voor professionaliseren erfgoedvrijwilligers

Foto: GRID Grafisch Museum Groningen Foto: GRID Grafisch Museum Groningen

Erfgoedorganisaties kunnen een bijdrage aanvragen voor het professionaliseren van hun vrijwilligersbeleid. De oproep richt zich op thema’s zoals kennisborging en -verdieping; het vergroten van diversiteit binnen de vrijwilligerspoule; het ontwikkelen van activiteiten en voorzieningen die vrijwilligersvraag en -aanbod bij elkaar brengen en investeringen in bijvoorbeeld cursussen voor vrijwilligers. Ook is het mogelijk een ontwikkelbijdrage aan te vragen, bijvoorbeeld voor het inhuren van expertise die leidt tot een beter plan of het onderzoeken van best practices.

Het Mondriaan Fonds kan bijdragen met een eenmalige investering. De totale kosten van het initiatief moeten meer bedragen dan 15.000 euro en mogen geen vaste lasten bevatten. Een bijdrage van het Mondriaan Fonds bedraagt maximaal 50 procent van de totale kosten. Het maximale bedrag voor een ontwikkelbijdrage is 15.000 euro, waarbij het Mondriaan Fonds maximaal 70 procent van de totale kosten kan bijdragen. De deadline van de eerste aanvraagronde is 10 februari 2020.

Het kabinet stelt in de periode 2019-2020 extra geld beschikbaar voor het professionaliseren van het vrijwilligersbeleid. In de brief Erfgoed telt – De betekenis van erfgoed voor de samenleving benoemt de minister van OCW de belangrijke rol van vrijwilligers in het erfgoed. Aan het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie is gevraagd aanvullende stimuleringsmaatregelen vorm te geven. Het Mondriaan Fonds zal bijdragen aan het professioneel samenbrengen van vraag en aanbod van vrijwilligers en het verruimen van kennis en netwerken. Vanaf 16 december kunnen vrijwilligers of kleine erfgoedorganisaties (max. 2fte) bij het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidie aanvragen voor deskundigheidsbevordering of om de organisatie te verstevigen.

Lees hier meer over de Open Oproep Erfgoedvrijwilligers van het Mondriaan Fonds.