nieuws archief

overzicht

Eerste honoreringen Open Oproep Beladen Geschiedenis

Theatervoorstelling Ampuku Winti, van Untold & Black Harmony Theatervoorstelling Ampuku Winti, van Untold & Black Harmony

Onlangs ontvingen de eerste zeven projecten een bijdrage via de Open Oproep Beladen Geschiedenis. Aanvragen voor de Open Oproep Beladen Geschiedenis kan op elk moment van het jaar.

Het doel van de oproep is het vergroten van het historisch bewustzijn door te stimuleren dat het beladen verleden zichtbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Het is belangrijk om recht te doen aan eerder onderbelicht gebleven delen van onze geschiedenis. Met deze Open Oproep willen we initiatieven uit de samenleving versterken die dat doel voor ogen hebben.

De Open Oproep Beladen Geschiedenis is bestemd voor in Nederland gevestigde publieke organisaties zoals musea, podiumkunstinstellingen en kunstinitiatieven, maar ook monumentenorganisaties en archieven, historische plaatsen en gebieden, beeldend kunstenaars en de creatieve industrie.

Hieronder worden de gehonoreerde projecten toegelicht.

Kolonel Rein van Langen (de grootvader van Hands Goedkoop), 2e van rechts

Kolonel Rein van Langen (de grootvader van Hands Goedkoop), 2e van rechts

NTR – Indonesia roept!
Indonesia roept! is een televisieserie van NTR met een uitgebreid randprogramma van educatieve films, bronnen en bijeenkomsten rond het koloniale verleden in Indonesië. Voor de serie vormt het verleden van de grootvader van presentator Hans Goedkoop de rode draad. Goedkoop worstelt met het verleden van zijn grootvader, die als KNIL-militair een vertegenwoordiger was van een fout koloniaal systeem tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van 1945-1949.

Portret van Rizo Mustafic, een van de slachtoffers van de genocide van Srebrenica, wiens dochter (Alma Mustafic) een hoofdrol speelt in de voorstelling

Portret van Rizo Mustafic, een van de slachtoffers van de genocide van Srebrenica, wiens dochter (Alma Mustafic) een hoofdrol speelt in de voorstelling

Stichting Bonbon – 25 jr Srebrenica
Ter gelegenheid van de 25-jarige herdenking van de genocide in Srebrenica in juli 2020 wordt de theaterproductie 25 jr Srebrenica. Gevaarlijke namen gerealiseerd. De ervaringen van de in Nederland woonachtige Alma Mustafic, die in de genocide haar vader verloor, vormen de inspiratie voor het script. Via deze voorstelling krijgt dit drama uit onze recente geschiedenis een vaste plek in ons nationale geheugen. Stichting Bonbon werkt hiervoor samen met Vredesorganisatie PAX, Het Zuidelijk Toneel, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Theaters Tilburg en Cultuur in School Tilburg.

Netwerk Oorlogsbronnen – Collaborateurs online
Met het project Collaborateurs online. Erfgoedinstellingen, internet en beladen persoonsgegevens wordt een kader ontwikkeld voor het online beschikbaar stellen van persoonsgegevens van collaborateurs. Enerzijds moet het recht doen aan de behoefte van het publiek om kennis te nemen van de oorlogsgeschiedenis van familieleden of plaatsgenoten, anderzijds moet het rekening houden met de ethische en morele bezwaren van nabestaanden van daders en slachtoffers. De uitkomst van het project zal het fundament vormen voor een symposium over online beladen erfgoed in het voorjaar van 2021.

A. Willaerts, Het vertrek van de Pilgrims uit Delfshaven, 1620. Rose-Marie and Eijk de Mol van Otterloo Collection

A. Willaerts, Het vertrek van de Pilgrims uit Delfshaven, 1620. Rose-Marie and Eijk de Mol van Otterloo Collection

Museum De Lakenhal – Pilgrims naar Amerika
In 2020 is het 400 jaar geleden dat een groep Engelse separatisten (de ‘Pilgrims’) aan boord van The Mayflower naar Amerika voer om daar in 1620 Plymouth Colony te stichten. Voordat de Pilgrims die overtocht waagden, hadden ze zich gedurende elf jaar in Leiden gevestigd. De tentoonstelling (27 maart t/m 12 juli 2020) vertelt het verhaal van Leiden als logische vestigingsplaats voor deze groep vluchtelingen, hun reis naar de Nieuwe Wereld en de kolonisatie die daarvan het gevolg was. Beoogd wordt dat bezoekers zich kunnen verplaatsen in de politieke omstandigheden en culturele standpunten van toen, die ook zichtbaar zijn in onze huidige tijd.

Ampuku

Ampuku

Untold – Ampuku
De theatervoorstelling Ampuku, geproduceerd door Untold en zangformatie Black Harmony, gaat over de onvrijwillige reis van West-Afrikaanse volkeren naar de Nieuwe Wereld en in het bijzonder Suriname. De historische verbinding tussen Congo en Angola met Suriname staat centraal in de voorstelling. Ampuku gaat in première op de openingsavond van de ‘Black History Month’ op zaterdag 30 mei in het Bijlmer Parktheater in Amsterdam. Op het Keti Koti festival in het Afrika Museum zal een teaser plaatsvinden.

Black Fashion Matters

Centraal Museum – Black Fashion Matters
Van 17 oktober 2020 tot en met 17 januari 2021 organiseert het Centraal Museum de tentoonstelling Black Fashion Matters. Na een eeuwenlange dominante West-Europese blik, onderzoekt het Centraal Museum de invloed van Afrika en de Afrikaanse diaspora op mode. Black Fashion Matters is een podium voor nieuwe perspectieven en veelal vergeten verhalen. Het museum betrekt de makers zelf nauw bij de ontwikkeling van de tentoonstelling.

Links: Stamkaart van Abraham August Konijn (1902-1999) met ‘Het Bosch’ erop, 1942, collectie Joods Historisch Museum. Rechts: De Boswinkel, Amsterdamse Bos

Links: Stamkaart van Abraham August Konijn (1902-1999) met ‘Het Bosch’ erop, 1942, collectie Joods Historisch Museum. Rechts: De Boswinkel, Amsterdamse Bos

Stichting De Terugkeer – Joodse werkkampen (Amsterdamse Bos)
Weinig mensen weten dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam dertien werkkampen speciaal voor joodse dwangarbeiders waren. Vier van deze kampen lagen in het Amsterdamse Bos en één op Schiphol-Oost. De werkkampen vormden een schakel in de Jodenvervolging. De tewerkgestelden werden vanuit hier doorgestuurd naar andere joodse werkkampen en de meesten zijn via Westerbork uiteindelijk in de vernietigingskampen terechtgekomen. Dit project, met een expositie in De Boswinkel, markeringen in het bos, documentaire, website en rondleidingen, biedt inzicht in het handelen van daders, helpers en omstanders.