nieuws archief

overzicht

Tien erfgoedtalenten geselecteerd voor een beurs

Logo's Mondriaan Fonds Logo's Mondriaan Fonds

Er werden maar liefst 27 aanvragen ingediend voor de Open Oproep Beurs Erfgoedtalent. Er was subsidie beschikbaar voor negen beurzen, maar omdat twee beursaanvragen voor de duur van één jaar zijn, kunnen er tien beurzen worden toegekend. Het Mondriaan Fonds wil met de erfgoedtalentbeurzen de overdracht en ontwikkeling van kennis binnen erfgoedinstellingen stimuleren.

Aan de volgende projecten is een beurs toegekend:

Museum Catharijneconvent – junior conservator protestants erfgoed
Voor het behouden van de kennis rond het protestants erfgoed zal een erfgoedspecialist bij het museum een nieuw beoogde conservator begeleiden.

Joods Historisch Museum – junior conservator joodse cultuur en geschiedenis
Het museum heeft een begeleidings- en educatietraject ontwikkeld voor een junior conservator joodse cultuur en geschiedenis.

Stichting Duivenvoorde – jonge professional collectie en familiegeschiedenis
Duivenvoorde wil de kennis over de collectie en de familiegeschiedenis van het kasteel borgen, toegankelijk maken en gebruiken voor onderzoek.

LIMA – kunsthistoricus en junior curator
Investeren in het kennisgebied van conservering, archivering en duurzame toegang van digitale kunst is van groot belang. Er is veel belangstelling voor digitale kunst bij makers, instellingen en publiek, maar er zijn weinig experts. LIMA heeft gekozen om een junior curator voor één jaar in dienst te nemen en te laten begeleiden door een specialist digital preservation.

Rijksmuseum Muiderslot – bioloog tropische ecologie en duurzaamheid
Het Muiderslot heeft voor de toekomst van het kennisgebied ‘Groen Erfgoed’ en natuur- en cultuureducatie de huidige tuinconservator en expert op het gebied van historische tuinen en groen levend erfgoed gekoppeld aan een bioloog met een specialisme in tropische ecologie en duurzaamheid. Nieuwe denkwijzen worden hiermee gekoppeld aan jarenlange ervaring en expertise.

Museum Boijmans Van Beuningen – junior conservator prentkunst
In het vakgebied prentkunst is weinig kennis voor handen en weinig aandacht voor de opleiding van specialisten, waardoor de opgebouwde kennis verloren dreigt te gaan. Door Museum Boijmans Van Beuningen is een uitgebreid begeleidingstraject ontwikkeld voor een voorgedragen junior conservator.

Drents Archief – junior conservator
Het Drents Archief biedt de functie van junior conservator aan voor de duur van twee jaar, waarin deze zal worden opgeleid binnen het foto- en filmarchief.

Museum Arnhem – junior curator hedendaagse kunst
De kennis op het gebied van verzamelen en presenteren van sociaal geëngageerde kunst, van kunstenaars met een bi-culturele achtergrond en kunst van vrouwen moet voor de toekomst binnen de organisatie worden geborgd. Dit doet het museum door een junior curator aan te nemen voor de duur van twee jaar.

Stedelijk Museum Amsterdam – junior conservator fotografie
Het Stedelijk Museum Amsterdam wil een junior conservator introduceren in het netwerk van de conservator fotografie en hen laten discussiëren over actualiteiten binnen het vakgebied. Er gaat een strategisch plan voor fotografie worden opgesteld dat van belang is voor meerdere fotografie-instellingen in Nederland.

Steunfonds Allard Pierson Museum – junior conservator
Het Steunfonds Allard Pierson gaat een junior conservator begeleiden. Het gaat om een mix van kennisborging en nieuwe kennisontwikkeling, waarbij wordt samengewerkt met de belangrijkste nationale partners: het Rijksmuseum van Oudheden en Universiteit Leiden.