nieuws archief

overzicht

Jaarverslag 2019: meerstemmigheid, dialoog en dynamiek

In woord en beeld laten we zien hoe het Mondriaan Fonds het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan de productie en presentatie van beeldende kunst en erfgoed. En welke activiteiten het fonds zelf heeft gerealiseerd.

Het afgelopen jaar ontving het Mondriaan Fonds 2.554 aanvragen, waarvan 1.222 werden gehonoreerd, samen voor een bedrag van ruim 38 miljoen euro. De resultaten komen in dit jaarverslag uitgebreid aan bod in zeven platforms; van talentontwikkeling tot internationale presentaties. Aanvragers, zoals kunstenaars, curatoren en museummedewerkers, maar ook kunstkopers en opdrachtgevers, vertellen het verhaal over hun project. Ze gaan in op hun ervaringen en het belang van publieke investeringen in kunst en erfgoed.

Meerstemmigheid, dialoog met publiek en dynamiek van museumpresentaties zijn terugkerende thema’s bij de projecten waaraan het fonds in 2019 heeft bijgedragen: een bron van inspiratie en leidraad voor de toekomst. Door bij te dragen aan een veelvoud aan perspectieven wil het Mondriaan Fonds recht blijven doen aan een pluriforme opvatting van beeldende kunst en erfgoed en de publieke betrokkenheid vergroten.

Lees hier de digitale versie van het jaarverslag 2019 en de jaarrekening van 2019.

Bekijk het jaarverslag op ISSUU.

De vormgeving werd gedaan door 75B.