nieuws archief

overzicht

Geneviève Lieuw, Marga Weimans en Rune Peitersen toegetreden tot raad van toezicht Mondriaan Fonds

Geneviève Lieuw, Marga Weimans en Rune Peitersen Geneviève Lieuw, Marga Weimans en Rune Peitersen

Geneviève Lieuw is per 16 maart 2020 benoemd als voorzitter van de raad van toezicht van het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Marga Weimans en Rune Peitersen zijn benoemd als lid van de raad van toezicht.

‘Geneviève Lieuw, Marga Weimans en Rune Peitersen zijn met hun rijke achtergrond en ervaring een aanwinst voor het Mondriaan Fonds. Met deze drie benoemingen wordt ook het brede, interdisciplinaire en (inter-)cultureel sensitieve perspectief binnen het toezicht van het fonds versterkt en verankerd’, aldus Rudi Ekkart, plaatsvervangend voorzitter van de raad van toezicht.

Geneviève Lieuw (1969) is jurist met als specialisatie mensenrechten. Zij is lid van het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht en werkt als zelfstandig consultant voor internationale organisaties zoals de VN. Bij het College voor de Rechten van de Mens houdt ze zich onder meer bezig met het toezicht op de naleving van de rechten van vrouwen en LHBTiqa+. ‘Het is een eer voorzitter van de raad van toezicht van het Mondriaan Fonds te zijn. Kunst en erfgoed zijn immers voedsel voor allemans geest. Daar wil ik graag aan bijdragen’, aldus de zojuist benoemde voorzitter Geneviève Lieuw.

Marga Weimans (1970) is een internationaal ontwerper met een eigen modelabel in Rotterdam. Weimans vertegenwoordigt een generatie nieuwe makers die disciplines mengt, samenbrengt en vernieuwt. Rune Peitersen (1971) heeft een internationale beeldende kunstpraktijk en geeft les aan AKV|St. Joost Academie in Breda. Peitersen is oprichter en bestuurslid van Platform BK. Hij heeft aan de wieg gestaan van de richtlijn voor kunstenaarshonoraria.

Het Mondriaan Fonds kent een raad van toezicht-model met een bestuur en een raad van toezicht. Samen vertegenwoordigen de leden van de raad van toezicht een rijke kennis van de samenleving; van het (internationale) veld van beeldende kunst en van cultureel erfgoed; van cultureel ondernemen; van financiën; van juridische zaken en van corporate governance. De raad van toezicht bestaat uit zeven leden en wordt naast voorzitter Lieuw, Weimans en Peitersen gevormd door: Rudi Ekkart (plaatsvervangend voorzitter raad van toezicht en oud-directeur Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag), Annerie Vreugdenhil (penningmeester en Chief Innovation Officer binnen ING Wholesale Banking), Hester Alberdingk Thijm (directeur AkzoNobel Art Foundation) en Noraly Beyer (journalist, auteur, acteur).

Wegens beëindiging van hun tweede en laatste zittingstermijn namen per 30 december 2019 zowel oud-voorzitter Annelies van der Pauw als lid Gijs Frieling afscheid van de raad van toezicht van het Mondriaan Fonds. Zij hebben zich acht jaar lang met verve en grote betrokkenheid ingezet voor het fonds. Het Mondriaan Fonds dankt hen hier hartelijk voor.

De bevoegdheden, taken, werkwijze en samenstelling van de raad toezicht staan beschreven in een reglement dat te vinden is op de website van het fonds.