nieuws archief

overzicht

Minister Van Engelshoven maakt uitwerking steunpakket voor cultuur bekend

Minister Ingrid van Engelshoven van OCW heeft vandaag middels een kamerbrief bekendgemaakt hoe het aanvullende steunpakket voor de culturele sector van € 300 miljoen zal worden besteed. Het Mondriaan Fonds is zeer blij dat de minister € 11,8 miljoen heeft vrijgemaakt voor de ondersteuning van individuele makers bij de Rijkscultuurfondsen. Hiervan wordt een bedrag van bijna € 2 miljoen toegekend aan het Mondriaan Fonds, waarmee kunstenaars en bemiddelaars extra ondersteuning kunnen krijgen. Ook is het goed nieuws dat er via het Mondriaan Fonds geld beschikbaar wordt gesteld voor presentatie-instellingen en dat er € 16 miljoen beschikbaar komt voor regionale musea.

Met het extra budget voor individuele makers wordt de € 1,6 miljoen die het Mondriaan Fonds zelf eerder uit bestaande middelen beschikbaar heeft gesteld meer dan verdubbeld.* Hiervoor is de projectinvestering voor kunstenaars en bemiddelaars aangepast, zodat deze ruimte biedt voor individuele makers die getroffen zijn door de coronacrisis.

De extra ondersteuning voor de presentatie-instellingen via het Mondriaan Fonds is bestemd voor instellingen die in de periode 2017-2020 een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen hebben ontvangen. Het budget van € 16 miljoen is voor musea met een regionale functie waarbij er ook sprake is van landelijk belang, en waarbij gemeenten en/of provincies extra ondersteunen. In de kamerbrief van de minister staat al enigszins gespecificeerd aan welke voorwaarden instellingen moeten voldoen en welke kosten voor subsidie in aanmerking komen. Naast deze voorwaarden zullen ook aanvullende voorwaarden gelden. Zodra wij meer kunnen zeggen over de exacte uitwerkingen van de regelingen die het Mondriaan Fonds namens het ministerie van OCW zal uitvoeren voor de presentatie-instellingen en regionale musea, zullen we deze informatie publiceren.

Lees hier het gehele persbericht van het ministerie van OCW, de kamerbrief van de minister gericht aan de Tweede Kamer en de infographic over de verdeling van de € 300 miljoen.

* Aanvullend op het steunpakket van € 300 miljoen van het kabinet, hebben de zes Rijkscultuurfondsen gezamenlijk ruim € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor specifieke maatregelen, gericht op de verschillende sectoren die zij bedienen. Het Mondriaan Fonds heeft – naast de coulancemaatregelen – € 4 miljoen vrijgemaakt voor kunstenaars, bemiddelaars, galeries, kleine musea en kunstinitiatieven. Lees hier meer over deze maatregelen.