nieuws archief

overzicht

Aanvraagronde binnenlandateliers voor kunstenaars en bemiddelaars

Op bijzondere plekken in Nederland biedt het Mondriaan Fonds tijdelijke werk- en woonruimte aan voor kunstenaars en kunstbeschouwers. Er is één vast gastatelier: het Pompgemaal in Den Helder, aan de rand van een beschermd duingebied. Daarnaast wisselt het aanbod, met vijf extra werkperiodes op uiteenlopende locaties in Nederland voor 2021. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 31 augustus 2020.

Vast Binnenlandatelier
– Pompgemaal Den Helder (voor kunstenaars en bemiddelaars): hier kan worden aangevraagd voor een korte of langere werkperiode tussen 1 januari en 31 december 2021.

Tijdelijke Binnenlandateliers (voor kunstenaars)

Voor 2021 bieden we vijf werkperiodes aan van drie tot zes maanden:

  1. Re-creatie, Reinaerde, Woudenberg (deze locatie is voor beeldend kunstenaars en ontwerpers, het Mondriaan Fonds werkt hierin samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)
  2. MIR Bierumer School, Bierum
  3. Motel Spatie, Arnhem
  4. VierVaart, Groede (voor mid-career en bewezen kunstenaars)
  5. Luceberthuis i.s.m. Museum Kranenburgh, Bergen

Met de Tijdelijke Binnenlandateliers geeft het Mondriaan Fonds kunstenaars de kans in een stimulerende omgeving bijzonder werk te maken en een uitwisseling van ideeën en inspiratiebronnen op gang te brengen. Doel is ook een grotere binnenlandse mobiliteit en zichtbaarheid van kunstenaars. Bij de selectie van locaties voor 2021 is gelet op de artistieke mogelijkheden ter plekke, de belangstelling van kunstenaars voor bepaalde locaties, regionale spreiding en de mogelijkheid resultaten op gebied van kunst en erfgoed voor het publiek zichtbaar te maken.