nieuws archief

overzicht

Adviseurs beeldende kunst en cultureel erfgoed gezocht (gesloten)

Anouk Kruithof, Ahead, Façade 2017, CBK Zeeland. Foto: Anne Breel Anouk Kruithof, Ahead, Façade 2017, CBK Zeeland. Foto: Anne Breel

Het Mondriaan Fonds is het publieke fonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. We dragen bij aan projecten en activiteiten van kunstenaars, curatoren en critici, musea en andere erfgoedinstellingen, kunstpodia, archieven, galeries en opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Er zijn regelingen voor de ondersteuning van de praktijk van kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici. Musea en andere kunst- en erfgoedinstellingen worden ondersteund met bijdragen voor opdrachten, presentaties, programma’s en collecties.

Wie zoeken we?
Voor het beoordelen van aanvragen zoeken we per 1 januari 2021 nieuwe adviseurs. Het fonds zoekt beeldend kunstenaars, beschouwers (curatoren, critici, theoretici), wetenschappers, verzamelaars en medewerkers van musea en andere instellingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Ook mensen die vanuit andere invalshoeken en interdisciplinaire vakgebieden kunnen adviseren, worden van harte uitgenodigd te solliciteren.

Diversiteit in alle vormen is een groot goed binnen de poule van adviseurs. De poule bestaat uit mensen uit het hele land, met veel verschillende specialismes en vanuit verschillende achtergronden om zo een goede representatie van een pluriforme kunst- en erfgoedsector te bewerkstelligen. Kandidaten met veel internationale kennis, een bi-culturele achtergrond, een interdisciplinaire praktijk en/of kandidaten van buiten de randstad worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Op het gebied van erfgoed zijn we op zoek naar generalisten en specialisten als ook adviseurs met bestuurlijke ervaring.

Op het gebied van beeldende kunst zoeken we leden die vanuit de praktijk als onder meer beeldend kunstenaar, interdisciplinair maker, beschouwer, curator, conservator of wetenschapper algemeen deskundig zijn en/of tevens specialistische kennis hebben.

Wat vragen we?
Als adviseur van het fonds zorg je voor een deskundige beoordeling van de aanvragen die bij het fonds binnenkomen. Je bent intercultureel sensitief en hebt het vermogen om je te verdiepen in achtergrond, perspectief en context van een aanvrager. Je hebt breed zicht op de ontwikkelingen in het culturele veld en brengt kennis mee op één of meerdere terreinen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Je deelt onze ambities en doelstellingen en wenst hieraan een bijdrage te leveren door het inbrengen van ervaringen en ideeën bijvoorbeeld met betrekking tot inclusie, fair practice en andere speerpunten van het beleid. Daarnaast verwachten we zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid, integriteit en generositeit in het oordeel en het vermogen om over je eigen voorkeur heen te stappen.

Wat bieden we
Commissiewerk bij het Mondriaan Fonds is waardevol. Voor de aanvrager én de adviseur. We bieden begeleiding, een interessant netwerk en nog meer kennis en inzicht in de beeldende kunst en erfgoed sector. Als adviseur word je betaald voor je inzet en reiskosten worden vergoed.

Vergaderfrequentie: varieert van 1 x per maand tot enkele keren per jaar, afhankelijk van de expertise van de betreffende adviseur en de aard van de aanvragen.

Reageren
Solliciteren kon tot en met 7 september 2020. De vacature is gesloten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wouter Koelman, hoofd bureau beeldende kunst en internationaal: 020 523 15 23.

Klik hier voor meer informatie over het beleid van het Mondriaan Fonds, de algemene voorwaarden, onze visie op pluriformiteit en culturele diversiteit en de verschillende regelingen.

Verschillende professionals uit het veld vertellen waarom zij adviseur bij het Mondriaan Fonds zijn: