nieuws archief

overzicht

Karin Kersten penningmeester raad van toezicht Mondriaan Fonds

Karin Kersten. Foto: Mirella Boot Fotografie Karin Kersten. Foto: Mirella Boot Fotografie

Karin Kersten wordt per 1 augustus 2020 benoemd als penningmeester van de raad van toezicht van het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Karin Kersten is hoofd Trade & Commodity Finance bij ABN AMRO. Kersten wordt voor vier jaar benoemd, met mogelijkheid tot verlenging.

Het Mondriaan Fonds kent een raad van toezicht-model met een bestuur en een raad van toezicht. Samen vertegenwoordigen de leden van de raad van toezicht een rijke kennis van de samenleving; van het (internationale) veld van beeldende kunst en van cultureel erfgoed; van cultureel ondernemen; van financiën; van juridische zaken en van corporate governance. De raad van toezicht bestaat uit zeven leden en wordt naast penningmeester Kersten gevormd door voorzitter Geneviève Lieuw (jurist, lid van het College voor de Rechten van de Mens, Utrecht), Rudi Ekkart (oud-directeur Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag), Hester Alberdingk Thijm (directeur AkzoNobel Art Foundation), Noraly Beyer (journalist, auteur, acteur), Marga Weimans (internationaal ontwerper) en Rune Peitersen (beeldend kunstenaar en bestuurslid van Platform BK).

Wegens beëindiging van haar tweede en laatste zittingstermijn neemt per 1 augustus 2020 Annerie Vreugdenhil afscheid van de raad van toezicht van het Mondriaan Fonds. Zij heeft zich als penningmeester acht jaar lang met grote betrokkenheid en toewijding ingezet voor het fonds. Het Mondriaan Fonds dankt haar hier hartelijk voor.

De bevoegdheden, taken, werkwijze en samenstelling van de raad toezicht staan beschreven in een reglement dat hier te vinden is.