nieuws archief

overzicht

Aanvraagprocedure Experimenteerreglement Kunstenaarshonoraria gesloten

De aanvraagprocedure voor het Experimenteerreglement Kunstenaarshonoraria is vandaag gesloten; er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Voor de regeling is een beperkt budget beschikbaar gesteld, dit budget is bijna volledig besteed. Tegelijkertijd zijn in de afgelopen tijd veel aanvragen voor deze regeling ingediend. Aanvragen die reeds zijn ingediend worden behandeld op volgorde van binnenkomst en volledigheid, toekenningen worden gedaan zolang het budget strekt.

Begin 2017 werd de richtlijn kunstenaarshonoraria geïntroduceerd, een handreiking voor instellingen en kunstenaars om te komen tot ‘fair practice’ in de professionele beeldende kunstpraktijk. Om de toepassing van de richtlijn in de beginperiode te stimuleren stelde het ministerie van OCW voor de periode 2017-2020 budget beschikbaar. Met dit budget voert het Mondriaan Fonds het Experimenteerreglement Kunstenaarshonoraria uit, voor gedeeltelijke compensatie van instellingen die een redelijk honorarium aan kunstenaars betalen. Het beschikbare budget voor 2020 was 690.000 euro.

Het Experimenteerreglement Kunstenaarshonoraria is in 2017 gestart om instellingen gedurende vier jaar te ondersteunen in de implementatie van de richtlijn kunstenaarshonoraria in 2021 (onderdeel van de Fair Practice Code). De regeling zal in de nieuwe cultuurplanperiode niet meer uitgevoerd worden. De minister van OCW stelt voor 2021-2024 budget beschikbaar om presentatie-instellingen te ondersteunen bij het betalen van een redelijk honorarium. Hiervan is een bedrag van 150.000 euro voor de BIS-instellingen en 850.000 euro voor instellingen die meerjarig door het Mondriaan Fonds worden ondersteund. Het budget voor het Mondriaan Fonds wordt toegekend aan instellingen die vanaf 2021 deelnemen aan de regeling voor programma’s van kunstpodia.