nieuws archief

overzicht

Compensatieregeling coronacrisis voor musea verlengd met 1 week

Musea met jaarlijks 7.500 en meer bezoekers kunnen een aanvraag indienen voor de Compensatieregeling Coronacrisis Musea. De deadline voor aanvragen is maandag 26 oktober, 17.00 uur.

Het is de derde regeling voor musea uit het steunpakket van het Mondriaan Fonds om de beeldende kunst- en erfgoedsector te ondersteunen in de coronacrisis. De regeling is bestemd voor musea die financiële problemen hebben of verwachten te krijgen als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19 en die in 2017 en 2018 gemiddeld minstens 7.500 betalende bezoekers hadden. De hoogte van de toekenning hangt af van het gemiddelde aantal betalende bezoekers per jaar en daarmee van een indicatie van de omvang van de gederfde inkomsten.

Meer informatie over de regeling en de aanvraagprocedure is te lezen in de toelichting.