nieuws

overzicht

Vragen over je aanvraag, project of evenement i.v.m. het coronavirus?

Ook wij volgen de instructies van RIVM, rijksoverheid en Buitenlandse Zaken.

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen rond covid-19.  

Update: 15 oktober 2020
Alle extra maatregelen rond covid-19 op een rijtje
Kunstenaars, bemiddelaars, musea en kunstinstellingen: het Mondriaan Fonds geeft extra steun in tijden van corona. Alle extra maatregelen staan in één overzicht op onze website. Het gaat om de volgende maatregelen:

Update: 27 mei 2020
Aanvullende middelen voor cultuursector uitgewerkt
Het kabinet heeft een aanvullend steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector beschikbaar gesteld. Minister Van Engelshoven heeft middels een kamerbrief bekendgemaakt op welke manier deze aanvullende steunmaatregelen zullen worden uitgewerkt. Het Mondriaan Fonds is zeer blij dat de minister € 11,8 miljoen heeft vrijgemaakt voor de ondersteuning van individuele makers bij de Rijkscultuurfondsen. Hiervan wordt een bedrag van bijna € 2 miljoen toegekend aan het Mondriaan Fonds, waarmee kunstenaars en bemiddelaars extra ondersteuning kunnen krijgen. Ook is het goed nieuws dat er via het Mondriaan Fonds geld beschikbaar wordt gesteld voor presentatie-instellingen en dat er € 16 miljoen beschikbaar komt voor regionale musea.
Lees hier meer over de besteding van het steunpakket.

Update: 12 mei 2020
Ruim 4 miljoen euro extra voor kunstenaars, bemiddelaars, galeries, kleine musea en kunstinitiatieven bij het Mondriaan Fonds
Naast de al bestaande coulancemaatregelen biedt het Mondriaan Fonds extra ondersteuning voor makers en kleine instellingen. De projectsubsidieregeling voor kunstenaars en bemiddelaars wordt aangepast zodat deze ruimte biedt voor individuele makers die hun plannen of hun praktijk door de coronacrisis hebben moeten wijzigen. Hiervoor is 1,6 miljoen euro vrijgemaakt. Er komt een verhoogd budget voor de kunstinitiatieven van totaal 100.000 euro. De presentatie van hedendaagse kunstenaars door galeries wordt ondersteund met 850.000 euro in de vorm van een bijdrage aan de standhuur op Nederlandse kunstbeurzen met een internationale uitstraling. Bovendien is er 1,8 miljoen euro gereserveerd voor kleine musea. Voor deze groep zal het Mondriaan Fonds een regeling verzorgen die aansluit bij de mogelijkheden voor regionale musea van landelijk belang van het ministerie van OCW. Naast deze extra maatregelen heeft het Mondriaan Fonds het budget voor de Werkbijdrage Bewezen Talent tijdelijk verhoogd om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag op dit moment. Het Mondriaan Fonds hoopt met deze extra maatregelen – binnen de beperkte mogelijkheden van het fonds – de individuele maker en de kleinere instellingen een handreiking te kunnen doen in deze moeilijke tijd.

Coulance
De Rijkscultuurfondsen hebben de mogelijkheid van het ministerie gekregen coulant om te gaan met prestatie-eisen. Als aanvrager hoef je je geen zorgen te maken als je project niet doorgaat door het coronavirus. Je kunt dan gewoon rekenen op financiering zoals die is toegezegd. We gaan er dan wel vanuit dat alle betrokken partijen die begroot zijn voor de totstandkoming van het project (denk aan kunstenaars, freelancers, auteurs etc.) gewoon betaald worden, ook als een bijdrage door hen niet geleverd kan worden.

Deze bedragen uitkeren doen we overigens liefst zo snel mogelijk. Dus geen projecten uitstellen, maar afronden en uitbetalen. Vraag daarna gerust weer opnieuw aan voor een activiteit in post-coronatijd.

Aanvragers krijgen verder de ruimte om in te kunnen spelen op de veranderingen rond de uitwerking, ontwikkeling, realisatie en presentatie van projecten. Daarbij kijken we ook naar versoepeling van subsidietermijnen en bevoorschotting. Bij gehonoreerde projecten tot 25.000 euro wordt het volledige bedrag uitbetaald. Bij gehonoreerde bedragen hoger dan 25.000 euro wordt het voorschot verhoogd tot 95 procent.

Lopende aanvragen
Voor de aanvragen die nog moeten worden voorgelegd aan één van de commissies geldt dat de mogelijke invloed van het coronavirus op de uitvoerbaarheid van het project niet wordt meegenomen in de beoordeling van de commissie. Als een aanvraag leidt tot een positief advies dan nemen we contact op over de verdere uitvoering in de praktijk.

Nieuwe aanvragen
We kunnen ons voorstellen dat aanvragers zich afvragen of het op dit moment wel zin heeft om een aanvraag in te dienen. Ons antwoord is: ja, het heeft zeker zin om een aanvraag in te dienen.

Wat moet je doen als corona je project beïnvloedt?

  • Als er twijfel is of iets doorgaat of niet, dan hoef je geen contact op te nemen. Wees er in ieder geval gerust op dat als we hebben toegezegd wij de ondersteuning sowieso voortzetten.
  • Als je evenement of project definitief afgelast of verzet is, mail dan je contactpersoon.

Heb je een andere vraag met betrekking tot je project? Mail dan ook je contactpersoon. De contactpersonen per regeling vind je hier.

Heb je een automatisch gegenereerd bericht ontvangen over de eindverantwoording?

  • In het geval dat je project is afgerond en je hebt door de huidige situatie meer tijd nodig om een eindverantwoording in te dienen: neem in dit geval per mail contact op met je contactpersoon.
  • Is je project niet volgens plan afgerond vanwege corona: dan kun je het met die mededeling in het inhoudelijk verslag verantwoorden. Als je alle betrokkenen betaalt zoals begroot, dan kunnen wij verder overgaan tot vaststelling en betaling. Bij twijfel kun je je contactpersoon mailen.

Zie hier de contactpersonen per regeling.

Aangepaste deadlines aanvraagrondes
Het Mondriaan Fonds wil graag dat zo veel mogelijk projecten en regelingen gewoon doorgang vinden, maar sommige regelingen werken niet meer in tijden van corona en voor andere regelingen is het nu even niet het juiste moment of willen we aanvragers toch iets meer tijd gunnen.

De volgende aanvraagrondes zijn in verband met het coronavirus aangepast:

Er blijft gelukkig nog veel aan te vragen en we hopen dat, ondanks corona, iedereen dat ook blijft doen, want we willen samen met jullie heel graag verder. Een actueel overzicht van de andere deadlines in 2020 vind je hier.

Behandeltermijn aanvragen
We proberen alle werkzaamheden zoveel mogelijk als gebruikelijk te laten verlopen. Echter in sommige gevallen kan de behandeltermijn van aanvragen door de huidige omstandigheden wat langer duren dan drie maanden. We hopen op jullie begrip.

Commissievergaderingen
Vergaderingen van adviescommissies gaan in principe allemaal door, maar op afstand via conference calls.

Contact
Je begrijpt wellicht dat het voor ons momenteel ook even schakelen is. Daarom willen we je vragen zoveel mogelijk per mail te communiceren met de contactpersonen van het Mondriaan Fonds. De contactpersonen per regeling vind je hier.

Overige vragen of geen contactpersoon? Mail naar info@mondriaanfonds.nl