nieuws archief

overzicht

183 toekenningen coronaregeling musea Mondriaan Fonds

banner maatregelen covid-19 banner maatregelen covid-19

Bekijk hier alle toekenningen.

In de derde aanvraagronde voor musea zijn 128 aanvragen voor de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 bezoekers en meer positief beoordeeld en toegekend. De hoogte van een bijdrage varieert; bij de toekenning is een vast bedrag gehanteerd dat verband houdt met het gemiddelde aantal betalende bezoekers in 2017 en 2018. Deze bijdrage van het Mondriaan Fonds is bedoeld om tegemoet te komen aan de gederfde inkomsten als gevolg van Covid-19 in 2020.

Op de valreep van dit jaar zet deze derde aanvraagronde de teller op 183 musea die in 2020 coronacompensatie kregen via het Mondriaan Fonds. Het doel van de compensatieregeling is musea als vitale onderdelen in de culturele infrastructuur in stand te houden. Met de compensatieregelingen geeft het Mondriaan Fonds uitvoering aan de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector covid-19, het eerste steunpakket van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een tweede steunpakket voor de eerste helft van 2021 is reeds aangekondigd. Het Mondriaan Fonds zal hierin regelingen maken ter uitvoering van de 20 miljoen voor private musea en collecties van nationaal belang. De uitwerking volgt in het voorjaar van 2021.

Minister van Engelshoven: “De musea zijn hard geraakt tijdens de coronacrisis. Gelukkig kunnen we nog naar het museum. Met gebruik van het steunpakket voor cultuur konden musea open blijven ondanks dat ze een beperkt aantal bezoekers mogen ontvangen. Dank aan het Mondriaan Fonds voor de ondersteuning hierbij. En fijn dat we ook bij de verdeling van de middelen uit het tweede steunpakket weer een beroep op jullie kunnen doen.”

Directeur van het Mondriaan Fonds Eelco van der Lingen: “Goed dat we namens het ministerie en in overleg met partners, zoals in dit geval de Museumvereniging, de zwaar getroffen museumsector kunnen helpen in tijden van corona. Met dit pakket hebben vele musea verspreid door heel Nederland compensatie gekregen voor de bezoekers die dit jaar niet konden komen. Hopelijk weten die bezoekers, zodra het kan, in grote getalen de prachtige en uiteenlopende musea van Nederland weer te vinden. Tot die tijd is bijvoorbeeld vooraf reserveren verplicht en zijn er looproutes, maar: ze zijn open. Een museum verzet de zinnen, dus gá! Juist in tijden van corona.”

De compensatieregelingen voor musea zijn onderdeel van een breder steunpakket voor de gehele beeldende kunst- en erfgoedsector. Binnen de aanvullende ondersteuning van het ministerie van OCW is voor musea 16 miljoen euro gereserveerd. Met drie compensatieregelingen voor de musea Musea >100.000 bezoekers, Musea 40.000-100.00 bezoekers en musea 7500 bezoekers en meer is in 2020, met een aanvulling uit eigen middelen van het Mondriaan Fonds, 17 miljoen euro besteed.

De extra steunmaatregelen voor kunstenaars, bemiddelaars, musea en kunstinstellingen in tijden van corona staan in één overzicht op de website van het Mondriaan Fonds.