nieuws archief

overzicht

Nieuwe adviseurs beeldende kunst en cultureel erfgoed

Goed nieuws! Per 1 januari aanstaande zullen 17 nieuwe adviseurs beeldende kunst en erfgoed de adviseurs poule van het Mondriaan Fonds versterken. Otto Snoek, Julius Thissen, Maziar Afrassiabi, Monika Dahlberg, Marleen Hartjes, Najah Aouaki, Sasha Dees, Jasper van Es, Elise ’t Hart, Colin Huizing, Richard Kofi, Arno van der Hoeven, Davida de Hond, Alex van Stipriaan, Ardjuna Candotti, Michel Hommel en Benoît Mater maken vanaf het nieuwe jaar deel uit van de verschillende commissies die de aanvragen bij het Mondriaan Fonds beoordelen.

Een selectiecommissie bestaande uit Clayde Menso (voorzitter), Amal Alhaag, Theo Jansen, Norah Karrouche en Mirjam Pragt maakte een selectie uit 448 sollicitaties. Bij haar keuze heeft de selectiecommissie in de eerste plaats gelet op expertise. Daarnaast was er aandacht voor kandidaten met een diverse samenstelling van mensen, in de breedste zin van het woord (discipline, achtergrond, vestigingsplaats, opleiding) .De leden worden in principe benoemd voor een periode van twee jaar. Van 18 adviseurs zal de benoemingstermijn per 1 januari verstrijken.

De adviseurs van het Mondriaan Fonds maken onderdeel uit van een poule van deskundigen. Uit deze poule stelt het fonds adviescommissies samen kijkend naar de kennis die nodig is om aanvragen te kunnen beoordelen. Om verschillende visies en perspectieven op kunst en erfgoed te waarborgen rouleren de commissies van samenstelling.
De volledige lijst met huidige adviseurs staat hier vermeld, inclusief biografieën.

Hier vertellen verschillende professionals uit het veld waarom zij adviseur bij het Mondriaan Fonds zijn.