nieuws

overzicht

HERE: Heritage Reflections – netwerkbijeenkomst erfgoedprofessionals

Wie zorgt voor het erfgoed van de toekomst?

Voor nieuwe erfgoedgoedprofessionals vindt op 11 februari een netwerkbijeenkomst plaats, georganiseerd door het Mondriaan Fonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het wordt een middag voor ontmoetingen en uitwisseling van kennis tussen een nieuwe generatie erfgoedprofessionals en directeuren en leidinggevenden uit het werkveld. Actuele thema’s komen aan de orde, steeds gewijd aan een specifieke casus uit de vier disciplines van de erfgoedsector: landschap, archeologie, monumenten en musea.

Host van de bijeenkomst is Christian Pfeiffer. Hij is beleidsmedewerker Erfgoedvereniging Bond Heemschut in Amsterdam en Monumententalent 2019.

Het programma start met een keynote speech door Léontine Meijer-van Mensch, adjunct-directeur Museum Europäischer Kulturen Staatliche Museen in Berlijn. Aansluitend kan worden deelgenomen aan een of meerdere break-out-sessies over relevante casussen binnen de erfgoedsector, aangedragen door uiteenlopende erfgoedinstellingen. Thema’s zijn:

• Duurzaamheid in collectiebeheer: hoe kun je de geschiedenis op duurzame wijze toegankelijk maken?
• Omgang met koloniaal erfgoed in 2021: hoe maak je koloniale collecties zichtbaar en toegankelijk en vergroot je het historisch bewustzijn?
• Jonge erfgoedprofessionals in de organisatie: hoe leer je van elkaar en welke rol heeft de jonge erfgoedprofessional?
• Digitalisering: archiveren, beheren en behouden voor de toekomst.
• De toekomst van erfgoedzorg en -beleving: interdisciplinaire samenwerkingen, regionaal aanbod en startende initiatieven
• Never waste a good crisis: erfgoed na corona.
• Publiek en (erfgoed)vrijwilligers: over het versterken van betrokkenheid en community building
• Codes en richtlijnen: hoe om te gaan met Fair Practice Code, Code Diversiteit & Inclusie en Code Governance Cultuur?

Tijdens de pauzes worden speeddates georganiseerd tussen de professionals en instellingen. Op 20 januari maken we de line-up bekend van de break-out-sessies.

Wanneer: 11 februari 2021 van 13:00 tot 17:00 uur
Waar: online
Voertaal: Nederlands
Hoe: meld je hier aan voor gratis deelname. Na aanmelding krijg je informatie over het programma en de break-out-sessies waaraan je kunt deelnemen.

HERE: Heritage Reflections wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Mondriaan Fonds. HERE is een platform waarin kennisuitwisseling tussen nieuwe erfgoedprofessionals en instellingen centraal staat. Voor nieuwe erfgoedprofessionals zodat ze kennismaken met elkaar en de erfgoedinstellingen. Voor de instellingen zodat ze een nieuw netwerk kunnen aanspreken in plaats van de al bestaande netwerken. Dit zorgt voor nieuwe perspectieven en het uitbreiden van het netwerk van zowel de instellingen als de erfgoedprofessionals.