nieuws archief

overzicht

HR-Voucher Culturele en Creatieve Sector

Vanaf vandaag zijn er HR-vouchers voor de culturele en creatieve sector beschikbaar bij het CAOP.

Organisaties kunnen in aanmerking komen voor een HR-voucher via het CAOP als je organisatie geen deel uit maakt van de Basis Infrastructuur 2021- 2024 (BIS) en tenminste aan één van onderstaande punten voldoet:

  • De organisatie heeft een positieve beschikking voor de regeling Meerjarenprogramma’s erfgoedinstellingen 2017-heden (meer info over de regeling staat hier) gekregen; en/óf
  • De organisatie heeft een positieve beschikking voor de regeling Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen 2017-heden (regeling inmiddels gesloten, maar bijdragen lopen nog); en/óf
  • De organisatie heeft een positieve beschikking voor de regeling Kunstpodia heden (meer info over de regeling staat hier).

Je kunt de HR-voucher bijvoorbeeld aanvragen voor:

  • Advies over verschillende contractvormen
  • Het ontwikkelen van opleidingsbeleid voor je medewerkers
  • Advies over de optimale inzet van vrijwilligers
  • Algemene scan van je personeelsbeleid en mogelijke verbeteringen
  • Creëren veilige werkomgeving (o.a. gedragscodes, gesprekvoering, signalering, etc)
  • Begeleiding bij de verdere verankering van het diversiteitsbeleid in je organisatie
  • Advies en ondersteuning bij vragen over passende pensioenregelingen

Het aanvragen van de HR-voucher kan vanaf 2 februari 2021 via de website hrvouchercultuur.nl. Het is de bedoeling dat de aanvraag en de activiteiten waarvoor je subsidie aanvraagt eind juni 2021 zijn afgerond. Alle aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, zolang het budget strekt.

De voucher staat los van de huidige corona-steunpakketten, maar hangt samen met de vorig jaar gepresenteerde Arbeidsmarktagenda voor de culturele sector, is een initiatief van de zes rijkscultuurfondsen en wordt bekostigd door OCW. Ook subsidieontvangers van de vijf andere rijkscultuurfondsen kunnen dus een aanvraag indienen. Het CAOP verzorgt dit traject voor de fondsen en ondersteunt bij het indienen en verwerken van de aanvragen en de communicatie over de HR-voucher.

Meer informatie
Voor vragen kun je terecht bij Wouter Touw van het CAOP via hrvouchercultuur@caop.nl of 070 376 5772. Het CAOP is een kenniscentrum dat zich richt op werk gerelateerde vraagstukken in diverse sectoren zoals de overheid, de zorg en het onderwijs. Het CAOP helpt met adviezen, onderzoeken, opleidingen en ondersteuning. Ook draagt het CAOP zorg voor fonds-, project- en programmamanagement.