nieuws

overzicht

Vaste voorzitters adviescommissies Mondriaan Fonds

7 vaste voorzitters van het Mondriaan Fonds

Vanaf heden werkt het Mondriaan Fonds met vaste voorzitters voor de adviescommissies.
Dyonna Benett, Femke Haijtema, Jorrit Kelder, Kees Zandvliet, Marisa Monsanto, Peter van der Es en Robert Jan Verhagen vormen samen het vaste voorzittersteam. De zeven leden zijn professionals uit het hele land en nemen een indrukwekkende hoeveelheid expertise en uiteenlopende achtergronden mee naar de vergadertafel. Door met vaste voorzitters te gaan werken wordt de verbinding tussen het veld en het fonds nog sterker en constanter. Het Mondriaan Fonds is er van overtuigd dat het voorzittersteam het fonds zal versterken door de komende jaren actief en duurzaam te bouwen aan een werkwijze waarin de kennis, het collectieve geheugen en de inhoud binnen de commissies verbreed, vergroot en bestendigd wordt.

Het team staat te trappelen om binnen de contouren van het beleidsplan ‘21-’24 uitvoering te gaan geven aan het nieuwe regelingenpakket. Zij zullen elk tientallen vergaderingen per jaar op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed voorzitten en toezien op een uniforme werkwijze binnen alle commissies. Bekijk hier poule van adviseurs van het Mondriaan Fonds.

Dyoñna Benett. Foto: DKR

Dyonna Benett. Foto: DKR

Dyonna Benett
Dyonna Benett is allround erfgoedprofessional, adviseur, curator, community coördinator en conservator. Momenteel is ze o.a. verbonden aan het KITLV, Nationaal Archief, Netwerk Digitaal Erfgoed, Museon en de Centrale bank van Curaçao en St. Maarten. In haar werk blijft inspiratie, erkenning en zichtbaarheid voor ons gedeeld verleden en toekomst, de kern.

Femke Haijtema. Foto: Heleen Haijtema

Femke Haijtema
Als directeur Tentoonstellingen en Publiekszaken bij het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden is Femke Haijtema daar verantwoordelijk voor de programmering en de tentoonstellingen. Met haar achtergrond als socioloog en een hart voor historie ligt haar expertise in het creëren van evocatieve verhalen die kunst en erfgoed naar een breed publiek vertalen.

Jorrit Kelder

Jorrit Kelder

Jorrit Kelder
Jorrit Kelder is mediterraan-archeoloog en oud-historicus. Hij is betrokken geweest bij een groot aantal internationale onderzoeksprojecten en tentoonstellingen, zowel in Nederland als daarbuiten. Hij is als onderzoeker verbonden aan het Oriental Institute, Oxford en werkt voor de Universiteit Leiden.

Kees Zandvliet. Foto: Jeroen Oerlemans

Kees Zandvliet. Foto: Jeroen Oerlemans

Kees Zandvliet
Kees Zandvliet is Emeritus hoogleraar aan de UvA voor de vroegmoderne geschiedenis van Amsterdam. Voorheen stafmedewerker van het Amsterdam Museum en eerder hoofd van de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum en hoofd van de afdeling Kaarten en Tekeningen van het Nationaal Archief.

Marisa Monsanto. Foto: Peter Gorgoni

Marisa Monsanto. Foto: Peter Gorgoni

Marisa Monsanto
Marisa Monsanto is bestuurder, Projectmanager, Consultant ‘Architect in perspectieven’: ontwikkeling van missie, visie, & strategie voor culturele instellingen. Ze heeft brede ervaring bij verschillende overheden (o.a. ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken, Bestuursdienst Amsterdam), voorzitter cultuurcommissies (gemeentes Den Haag en Rotterdam), adviseur diversiteit en inclusie (Mauritshuis, Museum Het Valkhof).

Peter van der Es. Foto: Lotte van Uittert

Peter van der Es. Foto: Lotte van Uittert

Peter van der Es
Heeft een achtergrond als beeldend kunstenaar en is co-founder en directeur bij Unfair Amsterdam, een biënnale, kunstbeurs en curerend platform waarmee hij diverse projecten met beeldend kunstenaars en instellingen opzet. Hiernaast is hij secretaris in het bestuur van online kunstmagazine Mister Motley.

Robert Jan Verhagen. Foto: Billie Verhagen

Robert Jan Verhagen. Foto: Billie Verhagen

Robert Jan Verhagen
Onafhankelijk curator en werkzaam vanuit Well (L). Recentelijk werkte hij als gastcurator voor Noorderlicht Festival 2020. Daarvoor hield hij zich als curator/directeur bij LhGWR bezig met talentontwikkeling van makers met een achtergrond in fotografie en bewegend beeld. Daarnaast adviseert hij verzamelaars en kunstinstellingen, en is hij binnen het kunstonderwijs incidenteel actief als gastdocent en externe deskundige.