nieuws archief

overzicht

Aankondiging: Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid

In het kader van extra coronamaatregelen heeft het ministerie van OCW budget beschikbaar gesteld voor musea en andere collectiebeherende erfgoedinstellingen. Met de Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid biedt het Mondriaan Fonds ondersteuning bij het op peil houden van de personele bezetting of het aantrekken van nieuw erfgoedtalent.

Heb je als museum of erfgoedinstelling te maken met een mogelijke inkrimping van het personeelsbestand door de coronacrisis? En gaat het om medewerkers voor collectiebeheer, collectieonderzoek of educatie? Misschien biedt de Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid uitkomst. Kijk hier alvast voor de nadere toelichting op deze regeling.