nieuws archief

overzicht

Willem Bijleveld lid raad van toezicht Mondriaan Fonds

Willem Bijleveld Willem Bijleveld

Willem Bijleveld wordt per 1 april 2021 benoemd als lid van de raad van toezicht van het Mondriaan Fonds. Bijleveld heeft naast bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, grote kennis van actuele ontwikkelingen binnen het erfgoedveld in Nederland. Zijn insteek en ervaring sluiten goed aan op het Mondriaan Fonds beleidsplan 2021-2024.

Bijleveld was tot zijn pensioendatum in 2018 directeur van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Daarvoor was hij directeur van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam waar hij aan de wieg stond van het renovatieproject van het gebouw en de vernieuwing van de tentoonstellingsinrichting. Van 1992 tot 1997 was hij directeur van Madame Tussauds in Amsterdam. Bijleveld bekleedt verschillende advies- en bestuursfuncties, uiteenlopend van voorzitter Veluwe Board en Veluwe Alliantie tot juryvoorzitter BankGiro Loterij Museumprijs.

Het Mondriaan Fonds kent een raad van toezicht-model met een bestuur en een raad van toezicht. Samen vertegenwoordigen de leden van de raad van toezicht een rijke kennis van de samenleving; van het (internationale) veld van beeldende kunst en van cultureel erfgoed; van cultureel ondernemen; van financiën; van juridische zaken en van corporate governance. De raad van toezicht bestaat uit zeven leden en wordt naast Bijleveld gevormd door: voorzitter Geneviève Lieuw, penningmeester Karin Kersten en de leden Hester Alberdingk Thijm, Noraly Beyer, Marga Weimans en Rune Peitersen.

Rudi Ekkart neemt wegens beëindiging van zijn tweede en laatste zittingstermijn per 31 maart 2021 afscheid van de raad van toezicht van het Mondriaan Fonds. Hij heeft zich acht jaar lang met verve en grote betrokkenheid ingezet voor het fonds. Het Mondriaan Fonds dankt hem hier hartelijk voor. Hester Alberdingk Thijm neemt van Ekkart het plaatsvervangend voorzitterschap van de raad over.

De bevoegdheden, taken, werkwijze en samenstelling van de raad toezicht staan beschreven in een reglement dat hier te vinden is.