nieuws

overzicht

Vooraankondiging: coronaregelingen musea met private collecties en kunsthallen

Binnenkort biedt het Mondriaan Fonds twee tijdelijke compensatieregelingen aan, gefinancierd uit het tweede coronasteunpakket voor de culturele sector van OCW. Heb je als museum met een overwegend private collectie of als kunsthal met wisselende tentoonstellingen te maken met financiële problemen als gevolg van de Coronamaatregelen? Misschien bieden de Coronaregeling Musea met een private collectie of de Coronaregeling Kunsthallen uitkomst. Binnenkort kan voor beide compensatieregelingen worden aangevraagd.

Klik hier om op de hoogte te blijven.

Coronaregeling Musea met een private collectie
Heb je als museum met een overwegend private collectie te maken met financiële problemen als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19? En had je in de jaren 2018 en 2019 gemiddeld meer dan 20.000 betalende bezoekers? Misschien kom je in aanmerking voor compensatie via de Coronaregeling Musea met een private collectie.
Met de Coronaregeling Musea met een private collectie biedt het Mondriaan Fonds ondersteuning bij het in stand houden van deze musea die van vitaal belang zijn voor de lokale culturele infrastructuur.

Coronaregeling Kunsthallen
Heb je als kunsthal te maken met financiële problemen als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19? En had je in de jaren 2018 en 2019 gemiddeld meer dan 30.000 betalende bezoekers? Misschien kom je in aanmerking voor compensatie via de Coronaregeling Kunsthallen. Met de Coronaregeling Kunsthallen biedt het Mondriaan Fonds ondersteuning aan het in stand houden van kunsthallen die van vitaal belang zijn voor de lokale culturele infrastructuur.