nieuws archief

overzicht

Deadline 19 mei: coronaregeling musea met een private collectie en kunsthallen

Musea met een overwegend private collectie en kunsthallen kunnen vanaf nu aanvragen voor twee tijdelijke compensatieregelingen, gefinancierd uit het tweede coronasteunpakket voor de culturele sector van OCW. De deadline voor aanvragen is woensdag 19 mei vóór 17:00 uur.

Coronaregeling Musea met een private collectie
Heb je als museum met een overwegend private collectie te maken met financiële problemen als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19? En had je in de jaren 2018 en 2019 gemiddeld meer dan 20.000 betalende bezoekers? Misschien kom je in aanmerking voor compensatie via de Coronaregeling Musea met een private collectie. Met deze compensatieregeling biedt het Mondriaan Fonds ondersteuning bij het in stand houden van deze musea die van vitaal belang zijn voor de lokale culturele infrastructuur.

Kijk hier voor de uitleg op deze regeling, een FAQ en het aanvraagformulier.

Coronaregeling Kunsthallen
Heb je als kunsthal te maken met financiële problemen als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19? En had je in de jaren 2018 en 2019 gemiddeld meer dan 30.000 betalende bezoekers? Misschien kom je in aanmerking voor compensatie via de Coronaregeling Kunsthallen. Met deze compensatieregeling biedt het Mondriaan Fonds ondersteuning aan het in stand houden van kunsthallen die van vitaal belang zijn voor de lokale culturele infrastructuur.

Kijk hier voor de uitleg op deze regeling, een FAQ en het aanvraagformulier.