nieuws

overzicht

Johannes Vermeer Prijs

Logo Johannes Vermeer Prijs Logo Johannes Vermeer Prijs

Vanaf 2021 is de organisatie van de Johannes Vermeerprijs in handen van de zes rijkscultuurfondsen met het Mondriaan Fonds als penvoerder. Voor de organisatie van deze prijs zoeken we een projectleider (20 uur per week, deadline 20 mei 2021).

De Johannes Vermeer Prijs, staatsprijs voor de kunsten, is in 2008 ingesteld door de toenmalige minister van OCW, Ronald Plasterk (PvdA), om uitzonderlijk artistiek talent te eren en verder te stimuleren. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 100.000 euro bestemd voor de realisatie van een speciaal project. De prijs kan worden toegekend aan in Nederland werkende kunstenaars uit alle disciplines: van dans tot design, van mode tot muziek, van schilderen tot schrijven.