AGA LAB i.s.m. STEIM, Amsterdam

AGA Lab AGA Lab

Het Mondriaan Fonds ondersteunt voor 2020 twee werkperiodes van twee maanden voor beeldend kunstenaars: van 1 april t/m 31 mei 2020 en 1 juni t/m 30 juli 2020. De geselecteerde kunstenaars zijn Enrique Arce Gutierrez en Margré Steensma.

AGA LAB (voormalig Amsterdams Grafisch Atelier) is een werkplaats en laboratorium voor kunstenaars (en ontwerpers) die hun ervaring in grafische kunst willen verdiepen of willen experimenteren met druktechnieken, diverse materialen en verschillende media.
Voor de Tijdelijke Binnenlandateliers werkt AGA LAB samen met stichting STEIM. AGA LAB biedt expertise, netwerk en grafische faciliteiten. STEIM biedt kennis, netwerk, technische ondersteuning en hard- en software faciliteiten om geluidskunstinstallaties en elektronische instrumenten voor live performances. De residenten worden begeleid door zowel technische begeleiders van AGA LAB als van STEIM.

STEIM

STEIM

De werkplaats van AGA LAB heeft een breed aanbod van technieken: (textiel-)zeefdruk, (foto-)ets, steendruk, hoogdruk, fine art print, een analoge doka en risografie of combinaties daarvan. Er is gekwalificeerde technische assistentie aanwezig en er worden workshops en masterclasses gegeven. Artists-in-Residences uit de hele wereld zorgen voor een wereldwijde uitwisseling van inspiratie en technieken. Naast een werkplaats en creatief platform is AGA LAB ook een kenniscentrum en ontmoetingsplek. Er worden symposia, internationale uitwisselingen, discipline-overstijgende exposities georganiseerd en er is ruimte voor onderzoek. Een unieke plek waar kunst, ambacht en nieuwe technieken samenkomen.

STEIM is een plek waar makers aan hun eigen projecten kunnen werken met zowel artistieke als technische begeleiding van medewerkers van STEIM. Er is veel technologische kennis, zowel over hedendaagse digitale technologie als over klassieke analoge elektronica, en worden makers gestimuleerd om vanuit artistiek-inhoudelijke overwegingen te experimenteren met verschillende technieken. In het eigen onderzoek van STEIM staat geluidskunst centraal, maar er wordt ook samengewerkt met andere (beeldende) kunstdisciplines omdat de interesse in geluid en muziek vanuit andere disciplines groeiende is. Zo is er recent samengewerkt met het Sandberg Instituut (Amsterdam), kunstacademie Minerva (Groningen) en Academie voor Popcultuur (Leeuwarden). ‘Muzikaliteit’ is belangrijker dan ‘muziek’ en alles kan muzikaal zijn. Bij STEIM kan bijvoorbeeld geluidskunst ook iets zijn dat geen enkel geluid maakt.

AGA LAB en STEIM stellen gezamenlijk hun faciliteiten en expertise ter beschikking. Doel van de samenwerking is beeldend kunstenaars in de gelegenheid te stellen nieuwe terreinen te verkennen en de toepassing van media in een brede context te zien. Van de residenten wordt verwacht dat zij een onderzoekende aard hebben – niet alleen artistiek of technisch, maar ook in het maken zelf. De kunstenaars hebben enig technisch inzicht of kunde (niet speciaal van de aangeboden technieken) en laten zich drijven door of zijn juist uit op toeval/serendipiteit en werken vanuit een autonome geest. Voorwaarde voor selectie is dat kunstenaars in hun aanvraag duidelijk aantonen zich in beide werkplaatsen te willen verdiepen en kunnen aangeven in hoeverre deze combinatie van faciliteiten van belang is voor hun werk. Het voorstel moet enigszins aansluiten bij de ontwikkeling van de beroepspraktijk van de kunstenaar. Afhankelijk van de discipline zal de kunstenaar gekoppeld worden aan een technisch begeleider.

AGA LAB beschikt over twee Artist -in-Residence studio’s van 24 en 30 m2. De resident verblijft in een studio naast de werkplaats waar dag en nacht gewerkt kan worden. AGA LAB is onderdeel van de nieuwe broedplaats BOUW in de buurt van Kolenkitbuurt in Amsterdam. Aan het einde van de periode bestaat de mogelijkheid van een expositie in de pas geopende galerie van de broedplaats. STEIM heeft verschillende werkplaatsen en studio’s en is onderdeel van broedplaats Lely, vlakbij station Lelylaan. Het is makkelijk heen en weer reizen tussen AGA LAB en STEIM.
Voor meer informatie: www.agalab.nl en www.steim.org

Werkperioden
Het Mondriaan Fonds ondersteunt voor 2020 twee werkperiodes van twee maanden voor beeldend kunstenaars: van 1 april t/m 31 mei 2020 en 1 juni t/m 30 juli 2020.
De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen.

Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 2.000 euro per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 200 euro per maand verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

Aanvragers moeten zich ervan bewust zijn dat een aantal van deze atelierprogramma’s pas kort geleden zijn gestart en dat sommige faciliteiten wellicht nog niet optimaal zijn. Ook de beschikbare ondersteuning en begeleiding zijn per atelier verschillend. Dit vergt een flexibele houding van de gekozen kandidaten.

Aanvragen
De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode was 17 juli 2019. Bekijk voor het indienen van een aanvraag de toelichting Bijdrage Gastateliers voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds. 

Voor meer informatie over dit gastatelier en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Philip Montnor via (020-5231655).

laatste wijziging: 23.07.2019