Ashkal Alwan, Beiroet, Libanon

Ashkal Alwan residency, Libanon Ashkal Alwan residency, Libanon


Ashkal Alwan residency, Libanon

Ashkal Alwan is een non-profit organisatie in Beiroet dat als platform fungeert voor kunstenaars uit de Arabische regio. Ashkal Alwan heeft zich onder leiding van Christine Tohme ontwikkeld tot een plek waarvan de reputatie tot ver buiten Beiroet en Libanon strekt. Met de interdisciplinaire kunstopleiding (Home Workspace Program) en het organiseren van evenementen, zoals het internationale festival Home Works Forum, debatten, de jaarlijkse edities van Video Works, artists-in-residencies, perfomances en workshops wil Ashkal Alwan de samenwerking tussen lokale en internationale kunstenaars bevorderen. Door deze activiteiten is Ashkal Alwan uitgegroeid tot een belangrijke bemiddelingspartner in het Midden-Oosten. Het artists-in-residence programma wordt ingezet als instrument om de dialoog en creatieve netwerken tussen internationale kunstenaars en de kunstwereld in Libanon en het Midden-Oosten te bewerkstelligen.

Door een grote culturele en religieuze diversiteit en het kleine oppervlak waarbinnen alles zich afspeelt onderscheidt Beiroet zich van steden als Istanbul of Caïro. Beiroet is exemplarisch voor de wereldwijde spanningen tussen ‘oost en west’. Dat maakt het een bijzondere stad om als kunstenaar of bemiddelaar te werken en een verblijf zal ongetwijfeld de perceptie van internationale residenten veranderen. Niet iedere kunstenaar zal kunnen werken in Beiroet. De stad is door de culturele en religieuze verschillen een dwingend gegeven. Deze situatie maakt dat de aanvrager flexibel is, projectmatig kan werken en een grote vorm van zelfredzaamheid heeft.
Er wordt voor deze residency geen concreet projectvoorstel verwacht, maar wel een duidelijke motivatie en aanzetten voor ideeën die tijdens de residency periode uitgewerkt kunnen worden.
Van de resident wordt verwacht dat hij tijdens de residency periode een openbare lezing geeft over zijn werk en indien mogelijk wordt een tentoonstelling gemaakt van het werk dat tijdens de residency is ontstaan.
Sinds 2011 is Ashkal Alwan gevestigd in een ruimte van 2.000 m2 dat gebruikt wordt voor  tentoonstellingen en andere activiteiten. De resident krijgt de beschikking over een studio in dit gebouw, gelegen in Jisr el Wati. Op dit moment is nog niet bekend waar de resident zal wonen, maar Ashkal Alwan zorgt voor geschikte accommodatie. Meer informatie zie: www.ashkalalwan.org

Hoewel het op dit moment tamelijk rustig is in Libanon kan de veiligheidssituatie plotseling verslechteren. Dit gebeurt als plaatselijke voorvallen zich snel uitbreiden naar andere gebieden. Het is daarom belangrijk om het reisadvies van de rijksoverheid nauwlettend te volgen: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/libanon

voor wie
Het buitenlandatelier Ashkal Alwan kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen. Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars/bemiddelaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids) duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één beperkte ruimte te wonen en te werken.

bedrag en werkperiode
De werkperiode  loopt van 1 maart t/m 31 mei 2016. Het Mondriaan Fonds stelt een bedrag beschikbaar van 7.200 euro voor reis-,  verblijf- en materiaalkosten. Daarnaast wordt van de gekozen resident(en) een eigen bijdrage van 800 euro verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Materiaalfonds of een bijdrage via crowdfunding.
De huur van de studio/woonruimte is niet in de bijdrage opgenomen en wordt direct door het Mondriaan Fonds aan Ashkal Alwan voldaan.

De deadline voor een aanvraag voor de werkperiode in 2016 was op 2 oktober 2015, u kunt geen aanvraag meer indienen.
Het aanvraagformulier moet in verband met de eindselectie door de directie van Ashkal Alwan in het Engels worden ingevuld.
Voor meer informatie over Ashkal Alwan en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Mayke Jongsma of bel 020-5231640.

laatste wijziging: 20.08.2015