FLORA ars+ natura – Bogotá, Colombia

Flora ars+natura Flora ars+natura

Bogotá is een stad met een enorme omvang en tegenstellingen. De stad kent alle luxe van een westerse metropool, maar ook alle problemen van een stad met veel sloppenwijken. De stad heeft een levendig kunstklimaat met meer dan 60 kunstgaleries, waaronder Galería Valenzuela Klenner, Casas Riegner en Galería Nueveochenta. Colombia heeft een groeiende groep verzamelaars van hedendaagse beeldende kunst en ArtBo, de Bogota International Art Fair is op dit moment een van de belangrijkste kunstbeurzen in Zuid-Amerika. Sinds 2014 heeft Bogotá ook een biënnale, de BIACI (Bogota International Contemporary Art Biennial). Bogotá staat ook bekend om haar vele musea, waaronder het National Museum of Colombia, the Museum of Modern Art (MMAM), the Museum of Contemporary Art en het museum Donacíon Botero met meer dan 200 werken van Colombia’s beroemdste schilder Fernando Botero.

In september 2015 organiseerde het Mondriaan Fonds samen met een aantal Europese cultuurfondsen een oriëntatiereis naar Chili en Colombia. In vervolg op deze reis biedt het Mondriaan Fonds een residency aan in FLORA ars + natura.

FLORA is een platform voor hedendaagse kunst met een focus op de relatie tussen kunst en natuur en wordt gerund door José Roca, curator Latin American Art van Tate Modern in Londen. Het is een belangrijke ontmoetingsplaats voor kunstenaars en een in kunst geïnteresseerd publiek. Hier worden sociaal politieke kwesties bevraagd door middel van tentoonstellingen, residencies en een educatief programma. Flora en fauna kunnen gezien worden als metaforen voor nationale problemen zoals drugshandel, geweld en verontreiniging.
De aangeboden residency is onderdeel van de Escuela FLORA, een programma dat in 2016 van start gingt. Voor dit programma selecteert FLORA 12 (inter)nationale kunstenaars. De gemiddelde leeftijd van de residenten ligt tussen de 25 en 35 jaar. Gedurende het jaar worden voor het programma 20 tot 25 gastdocenten uitgenodigd (kunstenaars, curatoren, historici, plantkundigen, geologen, urban planners et cetera). Per maand geven twee gastdocenten een seminar en leggen atelierbezoeken af bij de residenten. Daarnaast zijn field trips en het gezamenlijk bezoeken van tentoonstellingen een belangrijk onderdeel van het programma. Van elke resident wordt verwacht dat hij/zij een soiree organiseert waar hij/zij een presentatie geeft over het eigen werk en een maaltijd kookt (of regelt) voor de andere residenten en de staf.
Elk trimester vindt een Open Studio plaats waar het publiek kennis kan nemen van de projecten waaraan de residenten werken. In december wordt een afsluitende tentoonstelling gemaakt. FLORA verwacht van de residenten dat zij geïnteresseerd zijn in en open staan voor de cultuur van Colombia en Zuid-Amerika. Hoewel natuur hoog in het vaandel staat, hoeven de residenten niet specifiek op het terrein van kunst en natuur te werken, maar een werkplan dat zich tot dit onderwerp verhoudt past wel beter in de opzet van het programma. Er is geen concreet projectvoorstel nodig, maar wel een goede beschrijving van plannen en ideeën die de aanvrager tijdens de werkperiode wil uitvoeren.
Het is belangrijk dat de resident een basis kennis van Spaans heeft of voorafgaand aan de residency die basiskennis kan verwerven.
FLORA is gevestigd in twee gebouwen: Casa FLORA in de wijk San Felipe, met een in kunst en natuur gespecialiseerde bibliotheek, een auditorium, een tuin met inheemse planten, een project/ tentoonstellingsruimte en een studio voor geluidskunst en een nieuw gebouw waarin de studio’s bevinden van de artists-in-residence.

In 2019 werkt Kyle Tryhorn in FLORA en in 2020 verblijven achtereenvolgens Mirre Seur en Josephine Baan in de residency. Eerder verbleven Mariëlle Videler, Merel van ’t Hullenaar & Niels Vis en Ana Navas in FLORA.

Voor meer informatie zie: www.arteflora.org

N.B. Het formulier moet in verband met de eindselectie door de directie van in het Engels worden ingevuld.

voor wie
De residency bij Escuela FLORA kan alleen aangevraagd worden door beeldend kunstenaars tot 35 jaar.

Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen. Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids)duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één beperkte ruimte te wonen en te werken.

bedrag en werkperiode
De werkperiode die in deze ronde wordt aangeboden loopt van 4 februari t/m 2 december 2020. Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 18.000 euro ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten, inclusief de huur van een woonruimte. De residenten wonen niet in het gebouw, maar moeten zelf een woonruimte in Bogotá huren. FLORA brengt de residenten hiervoor in contact met verhuurders in de stad. Dit zijn vaak lokale kunstenaars die woonruimtes verhuren. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 2.000 euro verwacht. De aanvrager moet in het formulier aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de component verblijfskosten voor de andere aanvrager.

De kosten voor de huur van de studio/werkruimte en de ondersteuning door Escuela FLORA zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan FLORA art + natura voldaan.

Aanvragen
De deadline voor een aanvraag voor een werkperiode in 2020 was op 15 april 2019. Voor meer informatie over FLORA ars + natura en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Lisa van Beek (020-5231673).

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling, aanvraagprocedure en checklist de toelichting Bijdrage Gastateliers.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde slechts één kandidaat voor een verblijf in FLORA gekozen kan worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. Het Mondriaan Fonds wil daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency in Bogotá, Colombia of andere landen een Projectinvestering Kunstenaar aangevraagd kan worden, indien deze residency niet wordt aangeboden via het Mondriaan Fonds.

Dutch Culture/TransArtists verstrekt informatie over mogelijke ateliers of artists-in-residence-plekken in het buitenland.

laatste wijziging: 18.02.2019