Buitenlandateliers

In 2020 vinden helaas geen aanvraagrondes plaats voor de buitenlandateliers, vanwege de coronacrisis.

Het doel van een werkperiode bij een gastatelier in het buitenland is het stimuleren van de verdieping van de (artistieke) ontwikkeling en de praktijk van beeldend kunstenaars en bemiddelaars in het buitenland of in een andere omgeving. Hierdoor kunnen aanvragers ook nieuwe (inter)nationale contacten, netwerken en markten verkennen, uitbreiden en opbouwen. De meeste buitenlandateliers maken deel uit van internationale initiatieven en programma’s voor kunstenaars uit de hele wereld.

Aanvragen voor een verblijf in één van onderstaande buitenlandateliers worden tijdens door het Mondriaan Fonds vastgestelde jaarlijkse rondes beoordeeld. In 2020 vinden helaas geen aanvraagrondes plaats voor de buitenlandateliers, vanwege de coronacrisis. Twee maanden voor de deadline is het aanvraagformulier beschikbaar. Voor alle deadlines geldt dat aanvragen op de betreffende dag voor 17.00 uur ingediend moeten worden.

Een bijdrage voor een verblijf in een van de buitenlandateliers kan vanaf twee maanden voor de deadline, via het digitale aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds worden aangevraagd. Hier kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de checklist gevraagde bijlagen. Per ronde kan voor maximaal twee ateliers worden aangevraagd, waarbij de aanvrager moet aangeven welk atelier de voorkeur heeft. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

laatste wijziging: 06.07.2020