U-jazdowski Residency Programme, Warschau, Polen

Centrum voor Hedendaagse Kunst Ujazdowski Castle (U-jazdowski) in Warschau is het belangrijkste interdisciplinaire kunstcentrum in Polen en één van de meest levendige kunstcentra in Centraal en Oost-Europa. Jaarlijks vinden in U-jazdowski zo’n vierhonderd evenementen plaats. Het publiek bestaat uit professionals, kunstenaars, studenten, maar ook mensen die zich niet dagelijks met kunst bezighouden. Sinds 2002 vormen de residenties voor kunstenaars, curatoren, ontwerpers en onderzoekers een belangrijk onderdeel van het programma van U-jazdowski en heeft bijna tweehonderd residenten ontvangen uit de hele wereld.  Er worden zowel thematische als zelfstandige programma’s aangeboden en het U-jazdowski werkt samen met een aantal van de belangrijkste buitenlandse instellingen, galeries en kunstfestivals.
Warschau heeft een levendig en actief kunstklimaat. Naast belangrijke musea als Zacheta National Gallery of Art en het Museum of Moderne Kunst zijn er grassroot-kunstinitiatieven zoals de Soho Factory (met o.a. de Leto Gallery en Piktogram/BLA), Raster Independent Art Space en een aantal interessante galeries die hedendaagse kunst tonen.

De curatoren van het residency programma Ika Sienkiewicz-Nowacka, Marianna Dobkowska, Anna Ptak en Agnieszka Sosnowska onderzoeken nieuwe vormen van interculturele en internationale samenwerking, waarbij steeds het concept van een residency programma en de rol van de artist-in-residence binnen de hedendaagse beeldende kunst wordt bevraagd. Voor elke resident wordt een uniek netwerk gecreëerd dat bestaat uit kunstenaars, activisten, onderzoekers en instellingen die van belang zijn voor de individuele praktijk van de resident.

Sinds 2016 is de samenwerking met de residenten gericht op twee zwaartepunten van de U-jazdowski’s programma’s. Het eerste onderdeel is Common Fix – The making of creative agencies met de focus op sociale, economische en artistieke mogelijkheden en het uiteenvallen van gemeenschappen. Het tweede onderdeel is Vanishing Points is gericht op het performatieve aspect van residenties. Dit is een methodologische lijn – het werken met kunstenaars uit verschillende disciplines, waarbij de primaire rol ligt in het proces, intermedia en vluchtigheid.

In een apart gebouw naast het U-jazdowski Castle bevinden zich vijf ruime woon/werk-studio’s. Elke studio bestaat uit een woon/werkruimte met kitchenette en een badkamer. Verder is er een gezamenlijke keuken waar de residenten elkaar kunnen ontmoeten, een werkplaats met eenvoudig gereedschap voor houtbewerking en een computerruimte met editing-apparatuur. Er zijn geen werkateliers beschikbaar, maar indien een kunstenaar een atelier nodig heeft, kan voor een werkruimte bij de Academie voor Beeldende Kunsten gezorgd worden.
Het U-jazdowski Castle is een bekende culturele ontmoetingsplek in de stad. In het kasteel bevinden zich op de eerste verdieping twee grote tentoonstellingsruimten met een interessant tentoonstellingsprogramma en op de begane grond is een restaurant, een koffieshop en een café, waar de residenten kunnen eten (met korting op weekdagen).

Hoewel de residency een focus heeft op onderzoek is productie van nieuw werk zeker ook mogelijk. De residenten krijgen ondersteuning van de curatoren. Voor deze residency is een concreet projectvoorstel niet nodig, maar wel een duidelijke motivatie en een beschrijving van een onderzoek of plannen die de aanvrager tijdens de residency zou willen uitvoeren. Voorafgaand aan de uiteindelijke werkperiode wordt de kunstenaar of bemiddelaar uitgenodigd voor een oriënterende reis van tien dagen in december of januari om een plan voor de residency-periode te ontwikkelen. Tijdens deze periode worden ook een aantal andere steden in Polen bezocht, zoals Gdánsk, Kraków, Lódz en Wroclaw. Aan het begin van de werkperiode wordt van alle residenten verwacht een presentatie van hun werk te geven. Afhankelijk van de resultaten van de residency wordt bekeken of aan het eind van de werkperiode een individuele presentatie mogelijk is.

Voor meer informatie zie: www.csw.art.pl/air.

In 2018 werken Marc Roig Blesa en Rogier Delfos in de residency. Eerder maakten Witte van Hulzen & Sander Breure, Maja Bekan, Katarina Zdjelar, Marek van de Watering en Abner Preisgebruik van dit atelier.

Voor wie?
De residency kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen. Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken.  Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-) duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één beperkte ruimte te wonen en werken.

Bedrag en werkperiode
De werkperiode die in deze ronde wordt aangeboden loopt van 1 maart t/m 31 mei 2019.

Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 5.580 euro ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 620 euro verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.
Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de component verblijfskosten voor de andere aanvrager.

De kosten voor de oriënterende reis, de huur van de studio en woonruimte zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan U-Jazdowski voldaan.

Aanvragen
De deadline voor een aanvraag in werkperiode in 2019 was op 16 april 2018. Op dit moment kunnen geen aanvragen worden ingediend. Voor meer informatie over deze residency en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Lotte Hemelrijk (020-5231664).

Omdat een staflid van U-Jazdowski Residency Progamme deel uitmaakt van de adviescommissie, moet de hele aanvraag in het Engels worden aangeleverd.

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure de toelichting Bijdrage Gastateliers.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde slechts een kandidaat voor een verblijf in A-I-R Laboratory  gekozen kan worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. Het Mondriaan Fonds wil daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency, Polen of andere landen een Projectinvestering Kunstenaar aangevraagd kan worden.
Dutch Culture/TransArtists verstrekt informatie over mogelijke ateliers of artists-in-residence-plekken in het buitenland.

laatste wijziging: 16.02.2018