Arts Initiative Tokyo – Japan

I.v.m. het coronavirus is de deadline van 20 april 2020 voor de Bijdrage Gastateliers voor binnen- en buitenland voorlopig uitgesteld. Zodra ze weer aangeboden kunnen worden, zullen we dat aankondigen via de website.

Voor wie: kunstenaars en bemiddelaars
Wat:
een onderzoeksperiode van 3 maanden bij Arts Initiative Tokyo in Japan
Wanneer:
1 januari t/m 31 maart 2021
Deadline aanvragen:
20 april 2020, voor 17.00 uur

Tokio is een metropool met meer dan 16 miljoen inwoners en zo groot als de provincie Utrecht. Het is een hypermoderne wereldstad met bijzondere architectuur, ontelbare neonreclames, elektronicawinkels en grote winkelcomplexen. Maar Tokio is ook een stad met een rijke geschiedenis en traditie, met heiligdommen, tempels en zen-tuinen. De tientallen musea van de stad hebben uiteenlopende collecties, van traditionele tot hedendaagse kunst. De opening in 2003 van het Mori Art Museum op de bovenste verdieping van de hoogste toren van Tokio gaf de stad een museum van internationaal allure op het gebied van de hedendaagse kunst. Het Arts Initiative Tokyo AIT is een kleinschalig initiatief dat in 2001 werd opgericht door 6 jonge Japanse curatoren. Naast het maken van tentoonstellingen en publicaties, het organiseren van lezingen over moderne kunst en het geven van cursussen biedt het AIT de mogelijkheid aan internationale kunstenaars en bemiddelaars/critici om als artist-in-resident in Tokio te werken.

Omdat het AIT van mening is dat voor een relatief korte periode van 3 maanden het doen van onderzoek en het leggen van contacten in een stad als Tokio het meest effectief is, is de residency met name gericht op kunstenaars en bemiddelaars die niet direct concreet werk willen maken. Van de kunstenaar/bemiddelaar wordt verwacht dat naast het eigen onderzoek ook wordt geparticipeerd in de activiteiten van het AIT, bijvoorbeeld door het geven van een presentatie over het werk, deel te nemen aan de debatten die door het AIT worden georganiseerd of voor hun blog te schrijven. Het is niet nodig een concreet projectvoorstel in te dienen, maar de plannen van de aanvrager moeten in het aanvraagformulier wel duidelijk omschreven worden. Het AIT moet kunnen beoordelen of de plannen in Tokio uitvoerbaar zijn, maar het uitgangspunt voor de residency blijft dat de kunstenaar/bemiddelaar de eigen plannen kan ontwikkelen en uitvoeren. Het AIT zal de resident introduceren in het kunstcircuit van Tokio en zorgt voor begeleiding en ondersteuning van de activiteiten. Indien mogelijk zal deze samenwerking zijn weerslag vinden in een publicatie. Het AIT blijft vaak na het beëindigen van de residencies nog intensief met de kunstenaars samenwerken.

De resident woont en werkt in een kleine woonruimte van ongeveer 45 m2 groot in een gerenoveerd oud traditioneel Japans pakhuisje in de wijk Yukigay, ongeveer 30 minuten van het centrum en het AIT.

In 2020 verblijft Petra Noordkamp in het atelier. Eerder verbleven Elodie Hiryczuk, Vincent Vulsma, Melvin Moti, Ksenia Galiaeva, Erik van der Weijde, William Engelen, Martine Stig, Rafaël Rozendaal, Rosa Doornenbal, Rory Pilgrim, Marina Visic en Charlott Markus in het AIT. Voor meer informatie over het AIT: www.a-i-t.net

724_2_AIT_Tokio

Voor wie?
De residency in het AIT kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen.
Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken.

Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-) duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één beperkte ruimte te wonen en werken.

Bedrag en werkperiode
De werkperiode die in deze ronde wordt aangeboden loopt van 1 januari tot en met 31 maart 2021.

Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 7.740 euro ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 860 euro verwacht. De aanvrager moet in de aanvraag aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de component kosten van levensonderhoud voor de andere aanvrager. De huur van de studio en woonruimte zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan het AIT voldaan.

Aanvragen
De deadline voor een aanvraag voor een werkperiode in 2021 is op 20 april 2020. Voor alle deadlines geldt dat aanvragen op de betreffende dag voor 17.00 uur ingediend moeten worden. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline.

Voor meer informatie over het AIT en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Douke IJsselstein (020-5231660).

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling, aanvraagprocedure en checklist de toelichting Bijdrage Gastateliers.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde slechts één kandidaat voor een verblijf in AIT gekozen kan worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. Het Mondriaan Fonds wil daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency in Tokio, Japan of andere landen een Projectinvestering Kunstenaar/Bemiddelaar aangevraagd kan worden.

Dutch Culture/TransArtists verstrekt informatie over mogelijke ateliers of artists-in-residence-plekken in het buitenland.