Atelier Holsboer – Parijs, Frankrijk

Atelier Holsboer. Foto: Erik Mattijssen Atelier Holsboer. Foto: Erik Mattijssen

Met zeker 200 musea en monumenten is Parijs een stad vol bijzonder artistiek, historisch en cultureel erfgoed en een uitgelezen plek voor studie en verdieping. Veel Nederlandse kunstenaars en schrijvers brachten een cruciale periode van hun leven in Parijs door. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren laten zien dat Parijs op wereldschaal nog altijd meetelt op het gebied van de hedendaagse beeldende kunsten. Hedendaagse kunstcentra zoals Palais de Tokyo, Jeu de Paume, Fondation Louis Vuitton, internationale musea, nieuwe galeries en de internationale fotobeurs Paris Photo zijn te vinden in het stadscentrum en de banlieus.

Het Atelier Holsboer is gevestigd in de Cité des Arts in Parijs. Dit complex, dat zeer centraal is gelegen in de buurt van het Centre Pompidou, werd in 1957 opgericht en bevat 310 atelierruimtes die gehuurd of gekocht zijn door culturele instellingen uit de gehele wereld. Atelier Holsboer kan dankzij een legaat van mevrouw Wilma Holsboer worden gehuurd. De Nederlandse Ambassade in Parijs neemt de huur van het atelier voor haar rekening en het Mondriaan Fonds de kosten voor het verblijf van de residenten. De resident woont en werkt in een atelier met een oppervlak van 47 m2. Het atelier is voorzien van een kleine keuken en badkamer. Er is geen aparte slaapkamer. Voor collectief gebruik beschikt het Cité over een werkplaats voor fotografen, een grafisch atelier en een keramiekoven. Deze werkplaatsen zijn echter van vrij eenvoudige middelen voorzien.
Het atelier is ook zeer geschikt voor het uitvoeren van een onderzoek door bemiddelaars.

Pont Marie - Cité des Arts, Marais

Pont Marie – Cité des Arts, Marais

In 2020 verblijven Julia Geerlings, Jason Hendrik Hansma en Marco Pando in Atelier Holsboer. Kunstenaars die in de eerder gebruik maakten van het atelier waren o.a.: Naro Snackey, Jeroen Kuster, Carl Johan Högberg, Nicoline Timmer, Erik Mattijssen, Martijn in ’t Veld, Bastienne Kramer, Paulien Oltheten, Daniëlle van Ark, Nanda Janssen, Marie Ilse Bourlanges/Elena Khurtova, Femmy Otten, Stephan Keppel, Karin van Dam, Aglaia Konrad, Roger Cremers, Claudie de Cleen, Jeroen Jongeleen, het duo Liet Heringa/Maarten van Kalsbeek, Cees Krijnen, Ilse Frech, Arjan van Helmond, het duo Lonnie van Brummelen/Siebren de Haan, Joep van Liefland, Rafaël Rozendaal, Pablo Pijnappel, Juul Hondius, het duo Adi Hollander/Tamuna Chabashvili, Luuk Wilmering, Charlotte Schleiffert en Alena Alexandrova.

Cité des Arts, Marais - Copyright Istanbul

Cité des Arts, Marais – Copyright Istanbul  

Voor wie?
De residency in Atelier Holsboer kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen.
Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-) duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één beperkte ruimte te wonen en te werken.

Bedrag en werkperiode
De werkperioden die in deze ronde worden aangeboden zijn:
1 augustus 2020 t/m 31 juli 2021
of
1 augustus 2020 t/m 31 januari 2021
of
1 februari 2021 t/m 31 juli 2021

Afhankelijk van de aard van de aanvragen selecteert de adviescommissie 1 of 2 kandidaten.

Het Mondriaan Fonds stelt per periode een bijdrage van 11.250 euro voor een half jaar en 22.500 euro voor een heel jaar ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Bij dit atelier is de vereiste eigen bijdrage van de resident reeds in de beurs verdisconteerd in de vorm van een deel van de servicekosten die het Cité des Arts in rekening brengt.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager.

Taal
Basis kennis van de Franse taal kan het verblijf vereenvoudigen. In het Cité wordt tegen een kleine vergoeding een cursus Frans voor de buitenlandse kunstenaars georganiseerd.

Aanvragen
De deadline voor een aanvraag voor een werkperiode in 2020/2021 was op  2 september 2019. Voor meer informatie over Atelier Holsboer en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Marijn Veenhuijzen (020-5231672).

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling, aanvraagprocedure en checklist de toelichting Bijdrage Gastateliers.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde slechts één of twee resident(en) voor een verblijf in gekozen kan worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. Het Mondriaan Fonds wil daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency in Frankrijk of in andere landen een Projectinvestering Kunstenaar of Bemiddelaar aangevraagd kan worden.
Dutch Culture/TransArtists verstrekt informatie over mogelijke ateliers of artists-in-residence-plekken in het buitenland.

laatste wijziging: 05.07.2019