Bamboo Curtain Studio – New Taipei City, Taiwan

Bamboo Curtain Studio in New Taipei City Bamboo Curtain Studio in New Taipei City

Duurzaamheid en ecologie zijn urgente onderwerpen. Het Mondriaan Fonds biedt in 2019 twee werkperioden van drie maanden aan in Bamboo Curtain Studio in New Taipei City. Deze artist-in-residency is al bijna vijfentwintig jaar lang een bekende plek waar kunstenaars, curatoren, ontwerpers en wetenschappers werken aan vraagstukken op het kruispunt van kunst, ecologie en milieu. De plek richt zich op kunstenaars en bemiddelaars met een interesse in ecologie, zoals voedselproductie, water, plantkunde, (natuur) rampen, landschapsontwikkeling, maar ook geestelijke gezondheid, politiek of technologie.
Bamboo Curtain Studio wil interculturele uitwisselingen aanmoedigen door een platform te bieden dat nieuwe ideeën en mogelijkheden stimuleert en via kunstprojecten het bewustzijn van de lokale bevolking voor het milieu vergroot. Duurzame ontwikkeling in de natuur is een speerpunt in al hun activiteiten.
Een voorbeeld hiervan is het project ‘Plum Tree Creek’ dat door Bamboo Curtain Studio samen met kunstenaar Wu Mali is ontwikkeld. Het project was een samenwerking tussen de bewoners van de Plum Tree Valley en New Taipei City. In dit project werkten bewoners, studenten en residenten van Bamboo Curtain Studio samen om de problemen rond de snelle verstedelijking en bevolkingsgroei in kaart te brengen en voorstellen te doen voor oplossingen.

Bamboo Curtain Studio

Bamboo Curtain Studio

Bamboo Curtain Studio is gevestigd in een oude kippenboerderij die is omgebouwd tot een residency plek met zes studio’s, een tentoonstellingsruimte, een keramiek- en beeldhouwstudio, een performance/installatie courtyard, tuin en een gezamenlijke keuken, waar de residenten samen koken en eten. Het complex ligt langs het fietspad van de Tamsui rivier en op 10 minuten loopafstand van het metrostation. Binnen 30 minuten ben je in de binnenstad van Taipei. De residenten delen de ontmoetingsruimte, keuken, douche en toilet met de andere residenten van Bamboo Curtain Studio. Gedurende de werkperiode houden de residenten een openbare artist talk en nemen deel aan open studio dagen.
De staff van Bamboo Curtain Studio brengt de residenten in contact een relevant netwerkt en legt contacten met lokale kustenaars, ambachtslieden, culturele organisaties en andere professionals al naar gelang de behoefte van de residenten. Bamboo Curtain Studio werkt nauw samen met de Taipei Biënnale en onderhoudt goede contacten met het museum voor hedendaagse kunst.
Deze residency biedt kunstenaars de ruimte om onderzoek naar duurzaamheid en ecologie te doen binnen een Aziatische context en hun eigen werk verder te ontwikkelen. Voor meer informatie: www.bambooculture.com

In 2020 verblijven Iris Bouwmeester en Danielle Hoogendoorn in de Bamboo Curtain Studio en in 2019 verbleven Ananda Serné en Reinaart Vanhoe in het atelier.

N.B. Het formulier moet in verband met de eindselectie door de directie van Bamboo Curtain Studio in het Engels worden ingevuld.

Voor wie?
De residency bij Bamboo Curtain Studio kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en bemiddelaars (curatoren, critici, theoretici). Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen.
Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars/bemiddelaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als gelegenheidsduo worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één beperkte ruimte te wonen en werken.

Werkplan
Voor deze residency wordt geen concreet projectvoorstel verwacht, maar wel een duidelijke motivatie en/of plan voor onderzoek, rekening houdend met de uitgangspunten van Bamboo Curtain Studio.
Bamboo Curtain Studio verwacht dat residenten sociaal bewust zijn, aandacht hebben voor ecologie en milieu en open staan voor samenwerking met andere kunstenaars, curatoren en de plaatselijke bevolking.

Bedrag en werkperiode
De werkperioden die in deze ronde worden aangeboden lopen van 1 mei t/m 31 juli en 1 september t/m 30 november 2020. Het Mondriaan Fonds stelt een bijdrage van 4.261 euro ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 474 euro verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de component kosten van levensonderhoud voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte is niet in het subsidiebedrag opgenomen en wordt rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan Bamboo Curtain Studio voldaan.

Aanvragen
De deadline voor een aanvraag voor de werkperioden in 2020 was op 2 september 2019. Voor meer informatie over Bamboo Curtain Studio en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Sandra Nicolai (020-5231551).

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling, aanvraagprocedure en checklist de toelichting Bijdrage Gastateliers.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde slechts twee kandidaten voor een verblijf in Bamboo Curtain Studio gekozen kunnen worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. Het Mondriaan Fonds wil daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency in Taiwan of in andere landen een Projectinvestering Kunstenaar of Bemiddelaar aangevraagd kan worden.
Dutch Culture/TransArtists verstrekt informatie over mogelijke ateliers of artists-in-residence-plekken in het buitenland.

laatste wijziging: 05.07.2019