Calcutta Art Research Foundation – India

deadline: 15.04.2019

Guesthouse in Kolkata. Foto: Praneet Soi Guesthouse in Kolkata. Foto: Praneet Soi

Ondanks de opmerkelijke economische groei, is de culturele infrastructuur in India nog volop in ontwikkeling. Kolkata – India’s derde grootste stad – geldt voor velen als de intellectuele en culturele hoofdstad van India. De stad heeft sterke historische banden met Europa en was de thuisbasis van één van de langst zittende marxistische overheden. Tegenwoordig maakt het deel uit van een geglobaliseerd netwerk voor handel en cultuur, waarbij onder meer nauw samengewerkt wordt met Indonesië. Deze context maakt Kolkata zeer geschikt voor de internationale ambities van CARF: de Calcutta Art Research Foundation. Voor meer informatie zie de Facebookpagina van CARF.

CARF is een nieuw internationaal residency programma in Kolkata (vroeger Calcutta), opgezet door de Indiaas-Nederlandse kunstenaar Praneet Soi, zelf afkomstig uit Kolkata. CARF wil een bijdrage leveren aan de culturele ontwikkeling van Kolkata door op te treden als platform voor een meer experimentele kunstpraktijk. CARF wil zich ontwikkelen als een agentschap dat de lokale en de internationale kunstgemeenschap met elkaar verbindt.
Net als in de meeste Indiase steden, zijn in Kolkata de verschillen in rijkdom en leefomstandigheden voortdurend zichtbaar. Maar Kolkata is ook een vriendelijke stad en in tegenstelling tot de meeste steden in India, is vrijwel alles beloopbaar. Belangrijk uitgangspunt van CARF is het belang van ‘het maken’ en de tactiliteit in de beeldende kunst. CARF nodigt kunstenaars en bemiddelaars uit om de stad te verkennen, de geschiedenis en de lokale cultuur van Kolkata en omgeving in zich op te nemen en ervaringen mee te nemen in hun werk.

Kolkata. Foto: Henri Jacobs

Belangrijke component van CARF is ontmoeting en uitwisseling met de lokale kunstscene, de maakindustrie en met de lokale bevolking van Kolkata. De kunstenaar of bemiddelaar die wordt gekozen voor een werkperiode krijgt door CARF een mentor of assistent toegewezen, die zorgt voor aansluiting bij het culturele leven van de stad. De gekozen kandidaat wordt in contact gebracht met kunstenaars en de lokale bevolking, met als doel samenwerking en uitwisseling tot stand te brengen. Residenten moeten echter ook bereid zijn zelf de stad te verkennen en zich vertrouwd te maken met het ritme. De gekozen residenten moeten zelfredzaam zijn en in staat zijn om voorbij de eerste indrukken en culturele verschillen te kijken.

De residency bestaat uit een werkperiode van drie maanden voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars. CARF is een residency voor veldonderzoek, waar ook werk geproduceerd kan worden in samenwerking met de lokale gemeenschap van kunstenaars en ambachtslieden. Uit eigen ervaring weet Praneet Soi hoe waardevol het is om vanuit een open onderzoeksplan te werken en volledig op te gaan in de stad, de omgeving, de mensen en de cultuur, de lokale maakindustrie en kunstscene, om op die manier informatie te verzamelen voor een project of de productie van nieuw werk.
CARF verwacht bij aanmelding voor de residency een onderzoeks- of projectvoorstel waarin een specifieke interesse in India en/of Kolkata tot uitdrukking komt. Van de residenten wordt een actieve en nieuwsgierige houding ten aanzien van de context verwacht. De residenten krijgen toegang tot het brede netwerk van Praneet Soi in Kolkata en India.

Aan het begin van de werkperiode geeft de resident een presentatie of workshop in samenwerking met bestaande instellingen in Kolkata en in interactie met kunstenaars, curatoren en schrijvers in Kolkata. Aan het einde van de werkperiode wordt in gezamenlijk overleg een passende vorm voor een eindpresentatie gezocht. Omdat CARF geen vaste presentatieruimte heeft, werkt het voor presentaties tijdens de residency samen met verschillende instellingen in de stad, waaronder de verschillende universiteiten en kunstacademies in Kolkata. Via het netwerk van CARF kunnen de residenten tevens in contact worden gebracht met lokale kunstenaars, schrijvers, filmmakers etc.

Tijdens de residency periode is Praneet Soi deels aanwezig en worden de residenten verder ondersteund door een lokale mentor of assistent. De residenten wonen en werken in een guesthouse. De residency bevindt zich in een centraal gelokaliseerd gebied in de stad. De accommodatie bestaat uit een slaapkamer, een woonkamer, een werkkamer, een badkamer en een dakterras. Het biedt ruimte voor contemplatie, schrijven en het maken van kleine werken. Projecten kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met lokale ambachtslieden en bedrijven in de stad. Als de wens bestaat grotere werken te maken, kan met hulp van de mentor een grotere ruimte in de stad worden gehuurd op eigen kosten.

Via een online archief, de CARF Interactive List, worden de ervaringen van de residenten gedeeld met een breder publiek. Van de residenten wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan deze website, in een vorm die bij zijn of haar project past.

In 2018 werkten Arthur Stokvis en Bart Lodewijks in het atelier van CARF. Eerder maakten curator Manuel Klappe, beeldend kunstenaars Henri Jacobs, Maartje Korstanje, Tamuna Chabashvili, Adi Hollander,Koen Taselaar, Stanislaw Lewkowicz en Tim Breukers gebruik van het atelier. Klik hier voor meer informatie over deze werkperiodes.

Voor wie?
De residency bij CARF kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en bemiddelaars (curatoren, critici en theoretici). Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen. Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids) duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één beperkte ruimte te wonen en te werken.

Bedrag en werkperiode
De werkperioden die in deze ronde worden aangeboden zijn:
15 september t/m 15 december 2019
1 januari t/m 31 maart 2020

Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 6.750 euro ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 750 euro verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de component verblijfskosten voor de andere aanvrager.

De kosten voor de huur van de woonruimte/studio en de ondersteuning door CARF zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan CARF voldaan.

Aanvragen
De deadline voor een aanvraag voor een werkperiode in 2019 en 2020 is op 15 april 2019. Voor meer informatie over CARF en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Sanne Jansen (020-5231521).

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure de toelichting Bijdrage Gastateliers.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde slechts twee kandidaten voor een verblijf in CARF gekozen kunnen worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. Het Mondriaan Fonds wil daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency in India of andere landen een Projectinvestering Kunstenaar aangevraagd kan worden.

Dutch Culture/TransArtists verstrekt informatie over mogelijke ateliers of artists-in-residence-plekken in het buitenland.

laatste wijziging: 18.02.2019