Capacete – Rio de Janeiro, Brazilië

Capacete

Sinds september 2008 biedt het Mondriaan Fonds residencies aan in Capacete. Deze artist-in-residence plek werd in 1998 opgericht door de Braziliaanse kunstenaar/fotograaf Helmut Batista. Capacete begeleidt de gastkunstenaars/bemiddelaars in de uitvoering van hun plannen en biedt een sterk netwerk in Zuid-Amerika.

Er werken meestal vier residenten tegelijk in Capacete, zowel Braziliaanse als internationale kunstenaars en bemiddelaars. Capacete organiseert regelmatig ‘artists talks’ om de internationale residenten in contact te brengen met lokale kunstenaars. Deze bijeenkomsten worden intensief bezocht. Verder worden er field trips georganiseerd naar lezingen bij andere organisaties in Brazilië waarmee Capacete samenwerkt of naar voor de deelnemers interessante locaties. Gedurende de residency periode worden er ook atelierbezoeken afgelegd door lokale of bezoekende art professionals.

Het is belangrijk te weten dat het hier geen ‘studio-based’ programma betreft. Indien het werk van een deelnemer een studio vereist wordt gezocht worden naar een passende werklocatie, maar niet iedere deelnemer kan automatisch aanspraak maken op een werkruimte.
Elke werkperiode wordt in principe afgesloten met een presentatie. Dat kan een lezing, een performance of tentoonstelling zijn, indien mogelijk in combinatie met andere activiteiten waar Capacete zich aan verbindt. Zo kan de presentatie van een videokunstenaar mogelijk gekoppeld worden aan een van de filmfestivals.

Voor meer informatie zie: www.capacete.org.

De deelnemers wonen en werken in een huis in de wijk Gloria, tussen Santa Teresa en het centrum van Rio. Ieder heeft een eigen slaapkamer en deelt de woonkamer, keuken, douche en toilet met de andere artists-in-residence van Capacete. Omdat de residenten samen in een huis wonen is het niet mogelijk is om kinderen gedurende de werkperiode mee te nemen.

Voor deze residency wordt geen concreet projectvoorstel verwacht, maar wel een duidelijke motivatie en/of plan voor onderzoek. Capacete moet kunnen beoordelen of de plannen in Rio uitvoerbaar zijn, maar het uitgangspunt voor de residency blijft dat de aanvrager zijn eigen plannen kan ontwikkelen en uitvoeren.

In 2019 verblijven Katharine MacBride en Yasmine Ostendorf en in 2020 verblijven Rumiko Hagiwara en Priscila Fernandes in dit atelier. Eerder werkten onder meer Valentina Desideri, Sol Archer, Tanja Baudoin, Jonas Ohlsson, Krist Gruijthuijsen, Mariana Castillo Deball, Daragh Reeves, het duo Wouter Osterholt&Elke Uitentuis, Bart Lodewijks, Maaike Gouwenberg & Joris Lindhout,  Jonas Staal, Jonas Lund, Gil Nader & Moti Porat en Riginaldo Gonçalves-Wigersma in Capacete.

Omdat een staflid van Capacete deel uitmaakt van de adviescommissie, moet de hele aanvraag in het Engels worden aangeleverd.

Voor wie?
Deze residency kan worden aangevraagd door beeldend kunstenaars en bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen. Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars/bemiddelaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-) duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één kamer een half jaar samen te wonen.

Bedrag en werkperiode
De werkperioden die in deze ronde worden aangeboden zijn:
– 1 maart t/m 31 augustus 2020
– 1 juli t/m 31 december 2020.

Het Mondriaan Fonds stelt per periode een bijdrage van 9.900 euro ter beschikking voor reis-, materiaal en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 1.100 euro verwacht. De aanvrager moet in het formulier aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de component verblijfskosten voor de andere aanvrager.

De kosten voor woonruimte, materiaalkosten en de ondersteuning door Capacete zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan Capacete voldaan.

Aanvragen
De deadline voor een aanvraag voor de werkperioden in 2020 was op 15 april 2019. Voor meer informatie over Capacete en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Marijn Veenhuijzen (020-5231672).

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure de toelichting Bijdrage Gastateliers.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde slechts twee kandidaten voor een verblijf in Capacete gekozen kunnen worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. Het Mondriaan Fonds wil daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency in Brazilië of andere landen een Projectinvestering Kunstenaar aangevraagd kan worden, indien deze residency niet wordt aangeboden via het Mondriaan Fonds.

Dutch Culture/TransArtists verstrekt informatie over mogelijke ateliers of artists-in-residence-plekken in het buitenland.

laatste wijziging: 18.02.2019