CCS Bard – Annandale-on-Hudson, Verenigde Staten

Op dit moment kan voor deze residency niet worden aangevraagd. CCS Bard wil de opzet van de residency heroverwegen. Eind 2020 wordt een nieuw voorstel verwacht.

Bard College is gevestigd in Annandale-on-Hudson (Upstate New York) op ongeveer 2 uur treinafstand van New York City. Het Center for Curatorial Studies Bard (CCS Bard) is in de eerste plaats een masteropleiding voor dertig curatoren gekoppeld aan de CCS Galleries (met wisselende tentoonstellingen) en het Hessel Museum, wat onderdeel uitmaakt van Bard College en waarin de privé collectie van Marie Louise Hessel is ondergebracht. De combinatie van een opleiding op hoog niveau met een prestigieuze professionele omgeving voor het tentoonstellen en verzamelen van kunst is uniek.

De white cube tentoonstellingsruimte en de collectie van meesterwerken uit de moderne Amerikaanse kunstgeschiedenis vertegenwoordigen een bepaald tentoonstellingsmodel; de opleiding wil zich tot dit model verhouden, maar ook de gelegenheid creëren om de fundamenten van dit model ter discussie te stellen of er afstand van te nemen.

De bibliotheek van CCS Bard is een van de oudste bibliotheken voor moderne kunst in de Verenigde Staten met bijna 25.000 boeken, catalogi, tijdschriften en archiefmateriaal. CCS Bard biedt met de Master curatorenopleiding, de onderzoeksbibliotheek en het tentoonstellingsprogramma een bijzondere combinatie en fungeert als een laboratorium voor kunstenaars en curatoren.

Bard3 Bard4

Het artist- en curator-in-residence programma speelt daarbij een belangrijke rol. De Nederlandse kunstenaars en curatoren voor wie de Amerikaanse traditie van machtige musea, galeries en verzamelaars niet zo vanzelfsprekend is, worden op deze manier bij het programma van CCS Bard betrokken. CCS Bard stimuleert onderzoek naar nieuwe en experimentele vormen van tentoonstellen, waarbij het zwaartepunt ligt op het tonen van multidisciplinaire kunst. Binnen deze stimulerende omgeving biedt het Mondriaan Fonds een residency aan waar kunstenaars en bemiddelaars kunnen werken aan een eigen project of onderzoek en wanneer het lesprogramma die ruimte biedt daarnaast ook les geven aan de studenten van de Master curatorenopleiding. In 2017 is Lauren Cornell benoemd als directeur van het Graduate Program en hoofdcurator van het Hessel Museum. De aangeboden residency valt onder haar verantwoordelijkheid.

bard2

Aantoonbare ervaring in onderwijs of het geven van workshops en een goede beheersing van de Engelse taal zijn een vereiste. Hiervoor zijn verschillende vormen denkbaar, zoals het maken van een tentoonstelling samen met de masterstudenten of het geven van lezingen of workshops of het organiseren van een seminar. Het educatieve voorstel moet haalbaar zijn binnen de lesmodule van de studenten en wordt daarom vooraf besproken met de staf van de opleiding.

De resident verblijft in een studio/appartement niet ver van de campus. Indien gewenst is er een apart atelier beschikbaar. Klik hier voor meer informatie over CCS Bard.

In 2019 werkt Kerstin Winking in CCS Bard. Eerder verbleven Sara Giannini, Marjolijn Dijkman, Laurie Cluitmans, Annet Dekker, Arsina Zeqo, Christel Vesters, Rebecca Stephany, Antonis Pittas, Bik Van der Pol en Anke Bangma in dit atelier.

Voor wie?
Een residency in CCS Bard kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een formulier invullen.

Werkplan
CCS Bard verwacht naast de motivatie voor de residency periode een concreet voorstel voor een onderzoek of het uitvoeren van een project. Daarnaast wordt ook gevraagd naar ideeën over de invulling van het lesprogramma.  Het aanvraagformulier moet in verband met de eindselectie door de directie van CCS Bard in het Engels worden ingevuld.

Bedrag en werkperiode
De werkperiode in CCS Bard die in de vorige ronde werd aangeboden liep van 1 september tot en met 30 december 2019. Het Mondriaan Fonds stelt voor de totale residency periode een bijdrage van 13.005 euro ter beschikking. Dit bedrag is bedoeld voor reis-, verblijf- en materiaalkosten voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 1.445 euro verwacht. De aanvrager moet in het formulier aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.
Naast deze beurs kan de resident aanspraak maken op een vergoeding van CCS Bard van 2.500 dollar. Dit bedrag is bedoeld voor kosten die direct verband houden met het project of onderzoek dat de resident tijdens de residency uitvoert. Dit bedrag kan alleen in overleg met CCS Bard worden besteed.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van het atelier/woonruimte is niet in het subsidiebedrag opgenomen en wordt rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan CCS Bard voldaan.

Aanvragen
De deadline voor een aanvraag voor een werkperiode in 2019 was op 10 september 2018. Er kan niet met terugwerkende kracht aangevraagd worden. Voor meer informatie over CCS Bard en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Niels Engel, 020-5231506.

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling, aanvraagprocedure en checklist de toelichting Bijdrage Gastateliers.

laatste wijziging: 18.11.2019