Cemeti Institute for Art and Society – Yogyakarta, Indonesië

Façade Cemeti

Cemeti Institute for Art and Society (voorheen ‘Cemeti Gallery’, daarna ‘Cemeti Art House’) is het oudste platform voor hedendaagse beeldende kunst in Yogyakarta, Indonesië. Het werd in 1988 opgezet door kunstenaars Mella Jaarsma en Nindityo Adipurnomo met als doel een plek te bieden waar kunstenaars hun werk tentoon konden stellen en ideeën uit te wisselen, hetgeen hard nodig was tijdens het Suharto-regime. In 1995 startte de Cemeti Art Foundation als eerste in Indonesië met het documenteren van hedendaagse Indonesische kunst. In 2007 is hier de onafhankelijke organisatie Indonesian Visual Art Archive (IVAA) uit voortgekomen.

Yogyakarta (“Jogja” in de volksmond) is van oudsher het culturele centrum van Java en een belangrijke universiteitsstad. Echter, de laatste jaren zijn zowel de kunstwereld als het socio-politieke veld aan steeds snellere veranderingen onderhevig. In Jogja zijn verschillende ambachtscentra te vinden, maar ook steeds meer hedendaagse initiatieven op het gebied van beeldende kunst, theater en performance, muziek, dans, cultural studies, ecologie en duurzaamheid, architectuur en grafisch ontwerp. De kunstscène groeide van slechts een aantal beeldende kunstorganisatie in 1988 naar een wijds interdisciplinair netwerk van initiatieven in 2017. Er wordt dan ook niet alleen geëxperimenteerd binnen de kunstpraktijk, maar ook met de bijbehorende werk- en organisatievormen, die veelal collectief en zelf georganiseerd zijn.

Presentatie Kevin van Braak: politieke posters tijdens eindpresentatie   Performance Yosefa Aulia tijdens de eindpresentatie

Nu, dertig jaar na de oprichting van Cemeti, hebben de oprichters het roer van Cemeti overgegeven aan een nieuw team. Het team gebruikt dit transitiemoment om de positie en rol van Cemeti te herijken. Dit doet zij met het programma Maintenance Works (januari 2017-maart 2018), waarin zij alternatieve toekomsten voor de organisatie tracht te schetsen. Normaliter speelt dit soort denkwerk zich achter de schermen af, maar Cemeti heeft ervoor gekozen dit proces zowel publiek als gemeenschappelijk te maken middels de huidige berbagi-tentoonstellingreeks (augustus 2017-maart 2018), ronde tafelgesprekken, workshops, publicaties, nieuwe visuele identiteit-in-ontwikkeling en meer. Vragen die centraal staan zijn: wat zijn de huidige sociale en politieke urgenties in de stad, het land en de regio? Wat is de sociale en politieke agency van kunst? Wat is de rol van een (kunst)instelling? Waar kan een galerie voor gebruikt worden? Hoe werken we samen? Vanaf zomer 2018 zal Maintenance Works resulteren in een nieuw artistiek programma met een interesse in sociale, collectieve en op onderzoek gerichte kunstpraktijken.

Kunstenaars of bemiddelaars die voor een werkperiode naar Cemeti komen, zullen kennismaken met lokale kunstenaars, curatoren, kunstwerkers, onderzoekers, kunstruimtes en -collectieven, academici, activisten, gemeenschappen en producenten alsmede met de complexe socio-politieke context van Indonesië, en Yogyakarta in het bijzonder. De kunstenaars worden hierbij ondersteund door het Cemeti-team en door een programma-assistent; veelal een jonge, lokale kunstenaar of culturele werker die op haar beurt van de residents leert. Naast de kunstenaar of bemiddelaar uit Nederland is er tevens één Indonesische kunstenaar en Nieuw-Zeelandse kunstenaar in residence. De uitwisseling tussen deze drie residenten vormt een belangrijk onderdeel van het programma. Het residency-programma omvat tevens werkbezoeken naar Bandung en Jakarta, en mogelijk naar andere Indonesische steden of dorpen.

Cemeti's entree door Collective Works

Dit residency-programma wil kunstenaars en bemiddelaars aanmoedigen zich direct met lokale gemeenschappen te verbinden, en zich in hun praktijk te verhouden tot lokale (of globale) maatschappelijke of politieke kwesties. Het Cemeti-team vormt hierbij een belangrijke link en kennisbron. Ook organiseert Cemeti een wekelijkse Breakfast Club, een bijeenkomst waarin de residenten hun interesses, vragen of zorgen kunnen delen met de residency-manager, de programma-assistent en de chief-curatoren van Cemeti en hun ideeën verder kunnen uitwikkelen. Gedurende de residency-periode organiseert Cemeti een aantal evenementen die het werk van de residenten onder de aandacht brengen, waaronder een aantal Kamar Tokeks (“gekko-kamers”); een informeel en irregulier platform voor residenten om ideeën uit te testen, referenties te delen of om feedback te vragen.

Elke kunstenaar of bemiddelaar wordt bovendien de mogelijkheid geboden een eindpresentatie te houden in een vorm die past bij hun artistieke of curatoriële onderzoek, dit kan een tentoonstelling zijn, een publicatie, een website, een workshop, een lezing of een bijeenkomst.

In 2018 verblijft Coco Duivenvoorde in Cemeti. Eerder verbleven Kevin van Braak, Faysal Mroueh, Lidwien van de Ven en Paul Hendrikse in deze residency.

Voor wie?
De residency in Cemeti Institute for Art and Society kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en bemiddelaars. Gezien de beperkte ruimte in Cemeti Institute for Art and Society is deze residency niet geschikt voor duo-kunstenaars.

Bedrag en werkperiode
De werkperiode in Cemeti Institute for Art and Society die in deze ronde wordt aangeboden, loopt van 1 maart t/m 30 mei 2018.
Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 3.800 euro ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 330 euro verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. De huur van de studio, woonruimte, materiaalkosten en kosten voor assistentie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan Cemeti Institute for Art and Society betaald.

De deadline voor een aanvraag voor een werkperiode in 2018 was op 13 oktober 2017. Een Bijdrage Gast- en Buitenlandateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Aanvragen
Voor meer informatie over Cemeti Institute for Art and Society en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Marineke van der Reijden (020-5231662).

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure de toelichting Bijdrage Gastateliers.

laatste wijziging: 11.10.2017