Cemeti Art House – Yogyakarta, Indonesië

deadline: 13.10.2017

Cemeti Art House is een platform voor experimentele hedendaagse kunst in Yogyakarta, Indonesië. Het werd in 1988 werd opgezet door kunstenaars Mella Jaarsma en Nindityo Adipurnomo met als doel een plek te bieden aan lokale kunstenaars om hun werk tentoon te stellen. In 1995 begon de daarvoor opgerichte Cemeti Foundation bovendien als eerste in Indonesië met het documenteren van hedendaagse Indonesische kunst. In 2007 is hier het Indonesian Visual Art Archive uit voortgekomen. Sinds de oprichting heeft Cemeti een bepalende positie gehad op het gebied van hedendaagse beeldende kunst in Indonesië en Zuidoost-Azië. Het is niet vreemd dat Cemeti in Yogyakarta (“Jogja” in de volksmond) gevestigd is. Jogja wordt van oudsher gezien als het wervelende culturele centrum van Java en is een belangrijke universiteitsstad. In Jogja zijn traditionele ambachten te vinden, maar ook steeds meer initiatieven (veelal zelfgeorganiseerde collectieven) op het gebied van beeldende kunst, theater en performance, muziek, dans, cultural studies, ecologie en duurzaamheid, architectuur en grafisch ontwerp. Er wordt dus niet alleen geëxperimenteerd in de kunstpraktijk, maar ook met de bijbehorende organisatievormen.

2026_1_1---Exterior-View-Cemeti-Art-House 2024_5_Cemeti-LandingSoon10-sitespecificinstallationbyCiliaErens2009CourtesyCAH
Cemeti organiseert verschillende soorten activiteiten, van tentoonstellingen en nieuwe kunstwerken-in-opdracht tot lezingen, onderzoeksprojecten, symposia, workshops en residencies. Dit gebeurt veelal in samenwerking met lokale groepen en instellingen, waaronder het Indonesian Institute of Arts, de State University of Yogyakarta, Indonesian Visual Art Archive en de Gajah Mada University.

Eind 2016 gaven Mella en Nindityo het roer over aan co-chief curators Sanne Oorthuizen en Alec Steadman en managing director Agnesia Linda, die in nauwe samenwerking met residency-coördinator Theodora Agni en documentatie-expert Dimaz Maulana een nieuw artistiek programma voor Cemeti zullen ontwikkelen met een interesse in sociale, collectieve en op onderzoek gerichte kunstpraktijken.

Kunstenaars of bemiddelaars die voor een werkperiode naar Cemeti komen krijgen een intensief programma aangereikt waarbij gebruik wordt gemaakt van Cemeti’s uitgebreide kennis en netwerk. Zij worden ondersteund door het Cemeti-team alsmede door een assistent, veelal jonge, lokale kunstenaars of culturele werkers die op hun beurt van de artist-in-residence leren. Naast de kunstenaar uit Nederland zijn er tevens één Indonesische kunstenaar en één kunstenaar uit Zuidoost-Azië of Australië in residence bij Cemeti. De uitwisseling en samenwerking tussen deze drie kunstprofessionals vormt een belangrijk onderdeel van het programma en vindt haar oorsprong in de eerdere succesvolle uitwisselingsprojecten Landing Soon (2006-2009) en Hot Wave (2010-2013), een samenwerking tussen Cemeti Art House; Heden, Den Haag en de Nederlandse Ambassade in Jakarta. Het residency-programma omvat tevens werkbezoeken naar Bandung en Jakarta, en mogelijk naar andere Indonesische steden.
Gedurende de residency-periode organiseert Cemeti verschillende evenementen waarin het werk van de residenten onder de aandacht wordt gebracht, onder meer door een publieke bijeenkomst, atelierbezoeken en een eindpresentatie. Residenten worden gemotiveerd om lokale gemeenschappen of kunstprofessionals te betrekken bij hun artistieke onderzoeksproces of zich te verhouden tot lokale maatschappelijke of politieke kwesties. Het Cemeti-team vormt hierbij een belangrijke link en kennisbron.

Elke kunstenaar of bemiddelaar wordt de mogelijkheid geboden een eindpresentatie te houden in een vorm die past bij hun artistieke onderzoek, dit kan een tentoonstelling zijn, een publicatie, een website of een bijeenkomst.

In 2017 werkt Kevin van Braak in dit atelier, eerder verbleven Faysal Mroueh, Lidwien van de Ven en Paul Hendrikse in deze residency.

Voor wie?
De residency in Cemeti Art House kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en bemiddelaars. Gezien de beperkte ruimte in Cemeti Art House is deze residency niet geschikt voor duo-kunstenaars.

Bedrag en werkperiode
De werkperiode in Cemeti Art House die in deze ronde wordt aangeboden, loopt van 1 maart t/m 30 mei 2018.
Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van  2.970 euro ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 330 euro verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. De huur van de studio, woonruimte, materiaalkosten en kosten voor assistentie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan Cemeti Art House betaald.

De deadline voor een aanvraag voor een werkperiode in 2018 is op 13 oktober 2017. Een Bijdrage Gast- en Buitenlandateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Aanvragen
Voor meer informatie over Cemeti Art House en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Mayke Jongsma of bel 020-5231640.

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure de toelichting Bijdrage Gastateliers.

laatste wijziging: 16.08.2017