Cemeti Institute for Art and Society – Yogyakarta, Indonesië

Cemeti facade Cemeti facade

Over Cemeti-Institute for Art and Society
Cemeti-Institute for Art and Society is het oudste platform voor hedendaagse kunst in Yogyakarta, Indonesië. Het werd in 1988 opgezet door kunstenaars Mella Jaarsma en Nindityo Adipurnomo met het doel een plek te bieden aan kunstenaars om hun werk tentoon te stellen en ideeën uit te wisselen. Hier was tijdens het Suharto-regime (1965-1998) namelijk niet of nauwelijks ruimte voor. In 1995 begon de Cemeti Art Foundation met het documenteren van hedendaagse Indonesische kunst. In 2007 is hier het onafhankelijke Indonesian Visual Art Archive (IVAA) uit voortgekomen.

Yogyakarta, of “Jogja” in de volksmond, is van oudsher het culturele centrum van Java en een belangrijke universiteitsstad. Er zijn vandaag de dag nog steeds tal van initiatieven te vinden op het gebied van beeldende kunst, design, craft, theater en performance, muziek, dans, cultural studies, ecologie en duurzaamheid, architectuur en stedenbouw. Omdat er weinig tot geen overheidssteun is, wordt er niet alleen volop geëxperimenteerd binnen de kunstpraktijk, maar ook met de bijbehorende werk- en organisatievormen, die veelal collectief en zelf-georganiseerd zijn. De laatste jaren is er veel internationale aandacht ontstaan voor deze manier van werken. De stad Yogyakarta is aan steeds snellere veranderingen onderhevig; van gentrificatie tot de toenemende invloed van religie, van veranderende machtsverhoudingen omtrent landeigendom tot nieuwe vormen van arbeid en meer. Veel kunstinitiatieven in Jogja houden zich met dit soort kwesties bezig, niet alleen middels reflectie, maar ook door samen alternatieven te bedenken en die in de praktijk te brengen.

Niet alleen de stad verandert: in 2016 nam een nieuw team het roer van Cemeti over van de oprichters. Zij begon met het herijken van Cemeti’s maatschappelijke rol en artistieke visie middels Maintenance Works, een publiek programma met o.a. tentoonstellingen, discussies, residencies, assemblies, workshops, publicaties, een nieuwe visuele identiteit en meer. In augustus 2018 is Cemeti de programmalijn Bodies of Power/Power for Bodies gelanceerd, waarin de vraag centraal staat hoe instituten zoals de overheid, religie en het kapitalisme, zich in ons dagelijks leven manifesteren en wat voor macht zij uitoefenen op onze lichamen en op basisbehoeften zoals land, water, eten, educatie, arbeid en zorg. Vertrekkend vanuit sociaal-geëngageerde kunstpraktijken in Jogja, die zich direct en actief verbinden met gemeenschappen, verkennen we deze kwesties en experimenteren we met alternatieven.

Zie hier voor meer informatie.

 Cemeti entrance and kitchen

Cemeti entrance and kitchen

Over de residency
Kunstenaars of bemiddelaars die voor een werkperiode naar Cemeti komen, zullen kennismaken met lokale kunstenaars, curatoren, kunstwerkers, onderzoekers, kunstruimtes en -collectieven, academici, activisten, gemeenschappen en producenten alsmede met de complexe sociaalpolitieke context van Indonesië, en Yogyakarta in het bijzonder. Het residency-programma omvat tevens werkbezoeken in de omgeving van Yogyakarta. Hoewel Cemeti een studioruimte biedt, moedigt zij kunstenaars en bemiddelaars aan zich direct met lokale gemeenschappen te verbinden, en zich in hun praktijk te verhouden tot lokale (of globale) maatschappelijke of politieke kwesties. De residents worden daarbij ondersteund door het Cemeti-team, met onder meer een residency manager, twee curatoren en een programma-assistent. Naast de kunstenaar of bemiddelaar uit Nederland is er tevens één Indonesische kunstenaar en Nieuw-Zeelandse kunstenaar-in-residence. De uitwisseling tussen deze drie residents vormt een belangrijk onderdeel van het programma.

Cemeti residency accommodation

Cemeti residency accommodation

Cemeti organiseert een wekelijkse Breakfast Club, een bijeenkomst waarin de residenten hun interesses, vragen of zorgen kunnen delen met het Cemeti-team en hun ideeën verder kunnen uitwikkelen. Tijdens de residency-periode organiseert Cemeti tevens een aantal publieke activiteiten die het werk van de residenten onder de aandacht brengen, waaronder een aantal Kamar Tokeks (“gekko-kamers”); een informeel en irregulier platform voor residents om ideeën te testen, referenties te delen of om feedback te vragen. Elke kunstenaar of bemiddelaar wordt bovendien de mogelijkheid geboden een eindpresentatie te houden in een vorm die past bij hun artistieke of curatoriële onderzoek, dit kan een tentoonstelling zijn, een publicatie, een website, een workshop, een lezing of een bijeenkomst.

In 2020 verblijft Naro Snackey in Cemeti Institute for Art and Society. Eerder verbleven Mirjam Linschooten, Coco DuivenvoordeKevin van Braak, Faysal Mroueh, Lidwien van de Ven en Paul Hendrikse in deze residency.

Final presentation Kevin van Braak

Final presentation Kevin van Braak

Voor wie?
De residency in Cemeti-Institute for Art and Society kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en bemiddelaars.

Bedrag en werkperiode
De werkperiode in Cemeti-Institute for Art and Society die in deze ronde wordt aangeboden, loopt van 1 maart t/m 30 mei 2020.

Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 5.000 euro ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 500 euro verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. De huur van de studio, woonruimte en kosten voor assistentie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan Cemeti-Institute for Art and Society betaald.

De deadline voor een aanvraag voor een werkperiode in 2020 was op 2 september 2019. Een Bijdrage Gast- en Buitenlandateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website.

Aanvragen
Voor meer informatie over Cemeti-Institute for Art and Society en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Marineke van der Reijden (020-5231662).

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling, aanvraagprocedure en checklist de toelichting Bijdrage Gastateliers.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde slechts één resident voor een verblijf in Cemeti Institute for Art and Society gekozen kan worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. Het Mondriaan Fonds wil daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency in Indonesië of in andere landen een Projectinvestering Kunstenaar of Bemiddelaar aangevraagd kan worden.
Dutch Culture/TransArtists verstrekt informatie over mogelijke ateliers of artists-in-residence-plekken in het buitenland.

laatste wijziging: 05.07.2019